Jaarverslag 2018

Welkom bij het Jaarverslag 2018 van het Ziekenhuis Oost-Limburg. De transitie naar een ziekenhuis dat vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet, zette zich in 2018 onverminderd voort. Met als exponenten de overstap naar een ultramodern elektronisch patiëntendossier en de voorbereiding op het behalen van het JCI kwaliteitslabel. Ook de toename van het aantal multidisciplinaire initiatieven en raadplegingen en de nauwere samenwerking op alle niveaus springen in het oog. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: het verlenen van optimale zorg. Maar oordeelt u vooral zelf. Veel leesplezier toegewenst vanwege directie en Raad van Bestuur.

 

Filter per topic:

 • 0

  Januari

  Januari

  0/1/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Excelleren in onderzoek en ontwikkeling, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

   

  Fietsvergoeding verhoogd

  Cardiologen implanteren sensor

  Nieuwjaarsfeest voor huisartsen

  Personeelsfeest

  Interventionele endoscopie gastro-entero

  Geïntegreerd traject voor heupprothese

  Black out test

  Doctoraat Joren Maeremans

  Fibricheck erkend door de overheid

  Robotgeassisteerde chirurgie voor buikwandbreuken

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Netwerk Noordoost-Limburg

  Netwerk Noordoost-Limburg

  1/1/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Op verschillende vlakken werd de samenwerking tussen de drie ziekenhuizen van de netwerkregio Noordoost-Limburg verder aangescherpt. 

  Met het Ziekenhuis Maas en Kempen werden nieuwe overkoepelende associaties afgesloten. Dit was het geval voor de diensten Orthopedie, Anesthesie en Cardiologie.

  Samen met het Mariaziekenhuis, de MS Kliniek en Ziekenhuis Maas en Kempen werd onder impuls van de overheid een pilootproject opgestart voor Noordoost-Limburg een overkoepelend zorgstrategisch plan op te stellen. Dit plan moet als finaal doel hebben om alle patiënten van de regio Noordoost-Limburg van dezelfde excellente zorg te voorzien.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 4

  Cardiologen implanteren sensor

  Cardiologen implanteren sensor

  4/1/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Hartfalenspecialisten prof. dr. Mullens en dr. Dupont slaagden erin een innovatieve sensor in te planten in de longslagader van een hartfalenpatiënt. Het was de eerste keer dat deze sensor geïmplanteerd werd bij de mens. De sensor stelt zorgverleners in staat om aan de hand van drukmetingen in de longcirculatie de hartfalenstatus van de patiënt online op te volgen en zo vroegtijdig in te grijpen indien nodig.

  Bij gedecompenseerd hartfalen worden patiënten vaak in het ziekenhuis opgenomen met klachten van extreme kortademigheid en vochtopstapeling in de benen. Gedecompenseerd hartfalen wordt steeds voorafgegaan door een progressieve stijging van de druk in de longslagader.

  Als een stijgende druk in de longslagader wordt gemeten, kunnen de cardiolgen sneller beslissen, meestal in overleg met de huisarts, om een medicamenteuze behandeling te starten om zo een opname in het ziekenhuis en het verder ontsporen van de hartfalenstatus te voorkomen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 13

  Personeelsfeest

  Personeelsfeest

  13/1/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Meer dan 1.000 ZOL medewerkers en artsen tekenen present op het twee-jaarlijkse ZOL personeelsfeest. Er werd gekozen voor een minder formele editie met streetfood en met DJ Pat Krimson als muzikale hoofdact.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 15

  Minimaal invasieve gastro-intestinale interventies

  Minimaal invasieve gastro-intestinale interventies

  15/1/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  In het ZOL worden door de dienst Gastro-enterologie jaarlijks meer dan 10.000 endoscopische activiteiten verricht op de recent vernieuwde endoscopie-afdeling. Het merendeel van de endoscopische activiteiten zijn diagnostische onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de screening naar dikke darmpoliepen en dikke darmkanker. Met de komst van maag-, darm- en leverarts (MDL) dr. Mathieu Struyve kon de therapeutische en minimaal invasieve endoscopie uitgebreid worden, met de nadruk op gastro-intestinale interventies.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 15

  Opvolgtraject voor heupprothese

  Opvolgtraject voor heupprothese

  15/1/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Patiënten die een totale heupprothese kregen, worden actief gemonitord en opgevolgd voor en na de ingreep om de kwaliteit van de zorg te meten. Om dit te realiseren, wordt gebruik gemaakt gebruik van een ‘slim’ softwaresysteem - ontwikkeld door de Vlaamse startup Lynxcare - dat relevante parameters automatisch detecteert in de brondossiers, deze codeert én vertaalt naar klinische inzichten, bruikbaar voor de patiënt of zorgverlener.

  De innovatieve technologie is zeer gebruiksvriendelijk. Patiënten die op de operatielijst komen, krijgen de uitnodiging om in te stappen. Wie meedoet, krijgt een CareCard waarmee hij kan inloggen op een portaal. Dit portaal bevat informatie over het traject dat hij zal doorlopen en de voorbereidingen die hij zelf moet treffen. Daarnaast wordt aan de patiënt gevraagd om voor en na de operatie een vragenlijst in te vullen. Nieuwe bevragingen in verband met het functioneren volgen na zes maanden en na één, twee, vijf en tien jaar.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 18

  Doctoraat Joren Maeremans

  Doctoraat Joren Maeremans

  18/1/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Coronaire, chronische totale occlusies (CTO) zijn atherosclerotische letsels die vaak voorkomen bij patiënten met hart- en vaataandoeningen. Gemiddeld wordt slechts 10% van deze patiënten behandeld met een percutane coronaire interventie (PCI) - een behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van voerdraden, ballonnen en stents - ondanks het bewezen klinische voordeel hiervan. Deze lage ratio is voornamelijk te wijten aan de grote technische complexiteit en het vermeende hogere risico op complicaties.

  In de afgelopen jaren hebben er aanzienlijke technologische verbeteringen en ontwikkelingen plaatsgevonden. Desalniettemin moesten de korte- en langetermijnvoordelen voor de uitkomst van CTO-PCI nog gevalideerd worden in grotere groepen.

  Door de samenwerking met de UHasselt, het ZOL, verschillende Europese ziekenhuizen, alsook verscheidene biomedische bedrijven, heeft het werk dat uitgevoerd werd in het kader van deze thesis significante inzichten gegenereerd in het veld van CTO-PCI. Zo werd het bewijs geleverd dat het verdere gebruik van de verschillende moderne technieken, materialen en algoritmes, ondersteund door de bredere groep van interventioneel cardiologen, mogelijks kan leiden tot het ontwikkelen van patiënt-specifieke behandelingen.

  In de toekomst kan daarom best een gerandomizeerde trial opgezet worden die de langetermijnvoordelen van percutane CTO-behandelingen verder in kaart brengt. Daarnaast wordt er idealiter een netwerk opgezet om patiënten efficient te kunnen doorverwijzen naar ervaren CTO-centra.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 25

  Fibricheck erkend door de overheid

  Fibricheck erkend door de overheid

  25/1/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  FibriCheck® werd erkend door de overheid als medische applicatie met de CE-keuring volgens klasse IIa voor het controleren en monitoren van het hartritme via de camera van een smartphone. FibriCheck detecteert verschillende soorten hartritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie, extrasystolen,.. Deze innovatieve app werd ontwikkeld door de Limburgse start-up Qompium, in samenwerking met de Mobile Health Unit van Universiteit Hasselt en het ZOL.

  Dit betekent dat FibriCheck klinisch gevalideerd is en kan worden voorgeschreven door een arts aan patiënten met verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen (bv. hoge bloeddruk, diabetes, vaatziekten, voorgeschiedenis van hartaanval of beroerte, menopauze of een leeftijd boven de 50 jaar) of aan patiënten die hartkloppingen of kortademigheid ervaren.

  Op 5 oktober volgde ook de Amerikaanse FDA approval waardoor Fibricheck® als product op de markt gebracht kan worden in de Verenigde Staten.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 26

  Robot-geassisteerde chirurgie voor buikwandbreuken

  Robot-geassisteerde chirurgie voor buikwandbreuken

  26/1/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Chirurgie van de buikwand is een belangrijk onderdeel van algemene chirurgie. Er komen verschillende types buikwandbreuken (hernia) voor. De meest bekende zijn de liesbreuk en de navelbreuk. Deze breuken zijn doorgaans redelijk gemakkelijk te herstellen middels een laparoscopische of open operatie. Er werd een nieuwe techniek geïntroduceerd voor het verrichten van meer complexe buikwandchirurgie met robot geassisteerde laparoscopische TAR, of RoTAR.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 0

  Februari

  Februari

  0/2/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Tournée Minérale

  Tournée Minérale

  1/2/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Voor het tweede jaar op rij engageren ZOL medewerkers en artsen zich om het een maand lang zonder alcohol te doen. De actie valt in de smaak want het aantal ZOL deelnemers aan Tournée Minérale verdubbelt ten opzichte van het jaar ervoor: van 50 naar ruim 100. 

  Tournée Minérale is een initiatief van de Stichting tegen Kanker en de Druglijn en roept jaarlijks op om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 5

  Hand in scan

  Hand in scan

  5/2/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  De hand-in-scan begint aan een ronde door het ziekenhuis. De hand-in-scan is een toestel dat op een objectieve wijze de techniek van handhygiëne beoordeelt.

  De scan geeft een beeld van de aandachtspunten bij het uitvoeren van de techniek van handhygiëne.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 7

  MIC bestaat 20 jaar

  MIC bestaat 20 jaar

  7/2/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De Maternal Intensive Care (MIC) vierde haar twintigjarig bestaan. Op de MIC worden zwangeren met ernstige problemen en hoog risico zwangerschappen opgevolgd. Samen met de Neonatale Intensive Care (NIC) vormt de dienst het Perinataal Centrum van het ZOL, dat patiënten aantrekt vanuit de hele provincie en verder.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 12

  Fitness voor personeel

  Fitness voor personeel

  12/2/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  De fitnessruimte van campus Sint-Jan op niveau K-1 (revalidatiezaal) wordt ter beschikking van de ZOL-medewerkers. Ze kunnen er 3 avonden per week terecht om onder supervisie te sporten.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 14

  Valentijnsactie

  Valentijnsactie

  14/2/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  ZOL medewerkers nemen massaal deel aan de intern georganiseerde Valentijnsactie. Liefst 1.400 kaartjes worden verstuurd naar collega's.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 20

  Bloedafname aan huis voor patiënten met kanker

  Bloedafname aan huis voor patiënten met kanker

  20/2/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Chemopatiënten moeten niet meer naar het ziekenhuis voor hun bloedtest. Die kan vanaf nu ook gewoon thuis worden afgenomen. Nadat het labo van het ZOL het bloed heeft onderzocht, laat de arts weten of chemo aan de patiënt mag toegediend worden. Enkel dan hoeft de patiënt naar het ziekenhuis te komen.

  Vroeger moesten patiënten naar het ziekenhuis komen voor de bloedafname en vervolgens wachten op de uitslag die bepaalde of de chemo al dan niet toegediend kon worden.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 21

  Hoge score voor www.zol.be

  Hoge score voor www.zol.be

  21/2/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Een audit van de ZOL website door het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) plaatst www.zol.be helemaal bovenaan de lijst van alle Vlaamse ziekenhuizen. VIP² meet in opdracht van de Vlaamse overheid de kwaliteitsindicatoren voor de algemene Vlaamse ziekenhuizen. De website van het ZOL voldoet voor 91,8% aan de opgelegde criteria.

  Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 0

  Maart

  Maart

  0/3/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio, Excelleren in onderzoek en ontwikkeling
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 5

  MRI-scanners werken ook 's nachts

  MRI-scanners werken ook 's nachts

  5/3/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Sinds 5 maart zet de dienst Medische Beeldvorming haar twee MRI-scanners ook 's nachts in. De uitbreiding was mogelijk omdat er 24/7 een radioloog-staflid aanwezig is in het ziekenhuis.

  Met deze beslissing wilde men de wachttijd, die opliep tot 10 weken, gevoelig naar beneden halen. De wachtlijsten waren historisch al lang maar met sterk groeiende diensten als Orthopedie, Cardiologie, Neurologie en Neurochirurgie werd de situatie onhoudbaar. Voor ambulante patiënten, maar ook voor gehospitaliseerden die door de wachttijden soms langer in het ziekenhuis moesten blijven dan medisch noodzakelijk.

  Het ZOL beschikt over twee MRI-scanners. Tel daar nog één toestel bij in het Mariaziekenhuis in Overpelt en je komt op een totaal van drie toestellen voor de zorgregio Noordoost-Limburg. In het Zuidwesten van de provincie beschikken de ziekenhuizen over zes MRI-toestellen. Een uitbreiding van het aantal toestellen in het netwerk Noordoost-Limburg is dan ook meer dan wenselijk.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 8

  Seminaries leiderschap

  Seminaries leiderschap

  8/3/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Onder de naam ’Seminaries leiderschap’ biedt het ZOL een vormingsprogramma aan voor leidinggevenden van de divisies en de functionele diensten. Geneesheer-coördinatoren en geneesheer-diensthoofden zijn hier tevens op uitgenodigd.

  Een programma met praktijkgerichte toplezingen wordt aangeboden ter ondersteuning van de leidinggevenden op het vlak van ‘peoplemanagement’.

  De volgende 4 thema’s werden in 2018 aangeboden:

  • De kleren van de leider: inzicht in uw leiderschap!
   • Prof. dr. Koen Marichal (Expertise Center Leadership – Antwerp Management School)
  • In welke mate zijn ‘streetskills’ een inspiratiebron voor u als leidinggevende?
   • Dhr. Arnoud Raskin (Founder Mobile School)
  • Hoera, mijn baas is een aap! Leiderschap bekeken vanuit een natuurlijke en (socio)biologische invalshoek
   • Dr. Dirk Draulans (Bioloog - wetenschappelijk redacteur tijdschrift Knack)
  • Ladders en bananen. Survivalkit voor zorgprofessionals in verandering
   • Cyriel Kortleven (internationaal spreker met focus op creativiteit en verandering)
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 12

  Doctoraat Christophe Smeets

  Doctoraat Christophe Smeets

  12/3/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Vochtopstapeling is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met hartfalen en is de voornaamste oorzaak van ziekenhuisopnames bij deze patiënten. Bio-impedantieanalyse, een manier om de weerstand van lichaamsweefsel te meten, is veelbelovend voor de vroegtijdige detectie van vochtopstapeling en zou daarom gebruikt kunnen worden voor het voorkomen van ziekenhuisopnames. Aangezien er in de literatuur nog veel tegenstrijdigheden bestaan omtrent de effectiviteit van bio-impedantiemetingen bij hartfalen, werd dit verder onderzocht.

  Hiervoor werd in het onderzoek zowel invasieve (via geïmplanteerde cardiale toestellen) als niet-invasieve (via draagbare toestellen) bio-impedantieopvolging bij patiënten met hartfalen bestudeerd. De onderzoekers hebben kunnen aantonen dat gestandaardiseerde opvolging van bio-impedantiemeting op afstand via geïmplanteerde cardiale toestellen het aantal ziekenhuisopnames kan reduceren. Het draagbare bio-impedantietoestel stelt hen zelfs in staat de vloeistofstatus op een niet-invasieve manier te monitoren en de klinische outcome van een ziekenhuisopname te voorspellen.

  In de toekomst zou bio-impedantie gebruikt kunnen worden om ziekenhuisopnames te voorkomen en op die manier de levenskwaliteit van hartfalenpatiënten te verbeteren.

  Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met UHasselt, Imec en het ZOL.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 13

  ISO certificaat apotheek

  ISO certificaat apotheek

  13/3/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Een tweedaagse transitie audit naar het behalen van het ISO 9001-2015 certificaat is succesvol verlopen voor de apotheek en de centrale sterilisatie (CSA).

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 14

  Reanimatie-marathon

  Reanimatie-marathon

  14/3/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  De dienst Spoedgevallen van het ZOL organiseert samen met LiZa een reanimatiemarathon. Studenten van LiZa reanimeren 2 uur lang onafgebroken een CPR pop. Tegelijkertijd wordt de techniek op andere poppen aangeleerd aan patiënten en bezoekers.

  Het ZOL focust op de AED toestellen die in geval van nood in het ziekenhuis beschikbaar zijn. Vaak is er nog een te hoge drempel bij de bevolking om deze toestellen effectief te gebruiken. Deze drempel willen we verlagen en indien mogelijk helemaal wegwerken door mensen te tonen hoe gebruiksvriendelijk de toestellen zijn.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 17

  Night Owl speurt thuis naar slaapapneu

  Night Owl speurt thuis naar slaapapneu

  17/3/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Enkele Leuvense ingenieursstudenten klopten een drietal jaar geleden aan bij cardioloog dr. Pieter Vandervoort van de onderzoeksgroep Future Health met het idee een device te ontwikkelen voor de opsporing van slaapapneu. Ze richtten de start-up Ectosense op en ontwikkelden ‘NightOwl’, een toestelletje zo groot als een pleister, waarmee je thuis slaapapneu kan opsporen. Het prototype, dat werd getest bij 200 patiënten van het slaaplabo van het ZOL, leverde zeer accurate metingen op.

  De diagnose van slaapapneu gebeurt vandaag in een slaaplabo. De patiënt moet er een hele nacht blijven en wordt helemaal vol draadjes en sensoren gekleefd. Probleem is dat de Limburgse slaaplabo’s in totaal over slechts 30 bedden beschikken, zeker onvoldoende in verhouding tot de huidige vraag. Dit heeft als gevolg dat slaapapneu vandaag een onderbehandeld probleem is.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 0

  April

  April

  0/4/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 2

  65.000 euro voor Wellness voor Oncologie

  65.000 euro voor Wellness voor Oncologie

  2/4/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Het project 'Wellness voor Oncologie' van het ZOL heeft 65.000 euro gekregen bij de uitreiking van de eerste 'Beauty Grants' van de Stichting tegen Kanker. Bedoeling van de wellnessbehandeling is patiënten even hun zorgen te laten vergeten en de neveneffecten van de behandeling wat te verzachten. Dit bijvoorbeeld door hoofd-, lichaams- of handmassages aan te bieden in een ruimte die gezellig en huiselijk is ingericht en waar patiënten zich kunnen ontspannen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 13

  Mangomomenten

  Mangomomenten

  13/4/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Er wordt een rondvraag georganiseerd naar de 'Mangomomenten' bij de medewerkers. Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, familieleden en/of zorgverleners. 

  Deze bevraging kadert in het onderzoeksproject van het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB). Het uiteindelijke doel is om de tevredenheid van patiënten te verhogen, de relatie patiënt en zorgverlener te versterken en de bevlogenheid van zorgverleners te vergroten.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 16

  Update competentiemodel

  Update competentiemodel

  16/4/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Gezien het groeiend aantal functies in het ZOL was het vereist om de functiegebonden competenties kritisch onder de loep te nemen. Per functie was het aangewezen om het aantal competenties te beperken tot maximum 8:

  • 3 kerncompetenties: klantgerichtheid, samenwerken en integriteit.
  • 5 functiegebonden competenties die onderscheidend waren voor een functie.

  Dit project werd in het voorjaar 2018 opgestart vanuit de dienst Opleiding en ontwikkeling (Personeelszaken) in nauwe samenwerking met Acerta Consult.

  Diverse werkgroepen, stakeholders vergaderingen en de stuurgroep personeelsbeleid in 2018 voerden een nauwgezet stappenplan uit:

  1. Bepalen van functieladders die een cluster van functiegroepen vormen
  2. Bepalen van functiegroepen per ladder
  3. Bepalen van functiegebonden competenties per functiegroep
  4. Bepalen van gedragsindicatoren per competentie per functiegroep; dit is een integratie van indicatoren op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 17

  Start raadpleging reumatologie

  Start raadpleging reumatologie

  17/4/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Met de aanstelling van reumatoloog dr. Kristof Thevissen kon het ZOL een leemte vullen in haar aanbod van specialismes die raadpleging houden in het ziekenhuis. Naast algemene reumatologie legt dr. Thevissen zich toe op raadplegingen voor patiënten met systeemziekten. Dit gebeurt multidisciplinair, in nauwe samenwerking met de andere internistische disciplines.

  In het kader van inflammatoire systeemziekten voert dr. Thevissen zelf capillaroscopieën uit bij het fenomeen van Raynaud of stoornissen in de microcirculatie

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 25

  Valpreventie

  Valpreventie

  25/4/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  De laatste week van april is de officiële Week van de Valpreventie. We besteden hier in het ZOL de nodige aandacht. Zo wordt er een Escape Room ingericht waar medewerkers geconfronteerd worden met de obstakels die patiënten kunnen tegenkomen. En die dus het valrisico verhogen.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 30

  30-30-30

  30-30-30

  30/4/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Op 30 april neemt campus Sint-Jan deel aan 30/30/30. Dit initiatief van de stad Genk brengt muziek in huiskamers en in bedrijven en organisaties. Er was tussen 14 en 16u in het ZOL op 3 plaatsen rustige live muziek te horen:

  • Atrium: Jazzcombo met Katia Malecki, Carlo Nardozza en Tim Finoulst
  • Inkomhal: Harpiste Sielke Ramaekers
  • Dagkliniek Oncologie en inschrijvingshal: Singer songwriter Lisa Castelli
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 0

  Mei

  Mei

  0/5/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Afvalvrije maand

  Afvalvrije maand

  1/5/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Limburg.net heeft mei uitgeroepen tot ‘Afvalvrije maand’. Het ZOL steunt deze campagne en doet een oproep om in het personeelsrestaurant van campus Sint-Jan extra aandacht te besteden aan de 4 pijlers van de provinciale campagne. Dit zijn:

  • zuinig zijn op papier
  • zuinig zijn op verpakkingen
  • geen voedsel verspillen
  • bewust omgaan met watergebruik.

  Het doel is op deze punten een gedragswijziging teweeg te brengen.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 2

  Tevredenheid medewerkers

  Tevredenheid medewerkers

  2/5/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  In het voorjaar organiseerde het ZOL samen met het onderzoeksbureau Bing Research een grootschalige bevraging over de tevredenheid van de ZOL medewerkers. Globaal behaalt het ZOL een score van 78% voor wat betreft de medewerkers die tevreden of heel tevreden zijn met hun job. Dit is een uitstekend resultaat in vergelijking met andere Vlaamse ziekenhuizen die het jaar voordien een meting lieten uitvoeren.

  Ten opzichte van de vorige meting in 2016 is er een daling van 3%. Een lichte achteruitgang dus die niet abnormaal is gezien de extra inspanningen die van de medewerkers gevraagd werden in het kader van de opstart van het EPD en de aanloop naar de accreditering.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 6

  Genk Loopt

  Genk Loopt

  6/5/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Voor de 6de keer organiseert het ZOL samen met de stad Genk het loopevenement Genk Loopt. Meer dan 3.000 sportievelingen zakken naar het centrum van Genk af om deel te nemen aan één van de aangeboden afstanden. Het ZOL vindt het belangrijk om partner te blijven van dit event. Mensen aan het bewegen krijgen, maakt deel uit van de preventieve opdracht van een ziekenhuis.

  Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om enkele honderden collega's buiten de werkomgeving samen te brengen en samen aan sport te doen.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 11

  Computers voor Ons Kinderhuis

  Computers voor Ons Kinderhuis

  11/5/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het ZOL schenkt 13 pc’s, 2 laptops en 2 printers aan vzw Ons Kinderhuis in Genk. ‘Ons Kinderhuis’ is een vzw die minderjarige kinderen uit een problematische situatie verblijf biedt.

  De computers en printers zijn in het ZOL boekhoudkundig afgeschreven maar verkeren nog in prima staat. Ze werden leeggemaakt en opnieuw geïnstalleerd.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 25

  GDPR wetgeving

  GDPR wetgeving

  25/5/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De GDPR wetgeving treedt in voege. Deze Europese regelgeving vervangt de Privacywet en wil strenger toezien op de bescherming van persoonsgegevens.

  Ook in het ZOL werd hard gewerkt rond dit thema. Er werden 10 GDPR vuistregels opgesteld en via filmmateriaal en een intranetpagina met extra richtlijnen en praktische informatie worden ZOL medewerkers en artsen ingelicht over de GDPR wetgeving. 

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 25

  Onthaaltraject nieuwe medewerkers

  Onthaaltraject nieuwe medewerkers

  25/5/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Om het onthaal van nieuwe medewerkers te ondersteunen wordt binnen 'Mijn dossier' de nieuwe applicatie 'Onthaaltraject' voorzien.

  Via een overzichtelijk stappenplan wordt de nieuwe medewerker begeleid bij het onthaal:

  • in het ziekenhuis
  • op de dienst
  • in de job
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 29

  Opstart thuisdialyse

  Opstart thuisdialyse

  29/5/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Patiënten die nood hebben aan nierfunctievervangende therapie kunnen met hemodialyse (kunstnier) of met peritoneaaldialyse (buikspoeling) behandeld worden. Het merendeel van de patiënten krijgt hemodialyse. Zo worden in het ZOL een 275-tal patiënten behandeld met chronische hemodialyse.

  De impact voor de patiënt is enorm: hemodialyse is een zware en belastende behandeling maar ook de tijdsinvestering is groot. Standaard krijgt een patiënt 3 maal per week hemodialyse gedurende 4 uur. Neem daar nog het transport naar en van het ziekenhuis per taxi bij en de tijd voor aan- en afsluiten aan het dialysetoestel en de patiënt is al gauw telkens een halve dag kwijt.

  Patiënten die hiervoor geschikt zijn, kunnen de dialysebehandeling vanaf nu ook zelf thuis uitvoeren. Voor thuisdialyse moet bij de patiënt thuis een hele installatie geplaatst worden om de dialyse mogelijk te maken.

  De dialyse-verpleegkundige speelt een cruciale rol in het opleiden van de patiënt om aan thuisdialyse te kunnen doen. Er wordt aangeleerd hoe de patiënt zichzelf kan aan- en afsluiten, hoe hij kan anticiperen en reageren op problemen en wat dialyse betekent en doet met zijn lichaam. Ook de familie - veelal de partner - wordt betrokken om in acute situaties te kunnen ingrijpen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 0

  Juni

  Juni

  0/6/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg, Excelleren in onderzoek en ontwikkeling, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Elektronisch patiëntendossier

  Elektronisch patiëntendossier

  1/6/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  De ziekenhuisbrede opstart van het geavanceerde elektronisch patiëntendossier HiX van leverancier ChipSoft verloopt nagenoeg vlekkeloos.

  Aan de lancering gingen maanden van intensieve trainingen vooraf om het systeem goed onder de knie te krijgen. Ook nu nog volgen de verpleegkundigen en artsen regelmatig opleidingen waarbij specifieke onderwerpen en antwoorden op veelgestelde vragen aan bod komen.

  Onze zorgdoelen worden voortaan digitaal opgevolgd. Het zorgpad Stervensfase, bijvoorbeeld, optimaliseert de comfortzorg voor patiënten waarbij het overlijden binnen de 2 weken wordt verwacht. Patiëntgebonden problemen en symptomen worden geregistreerd, beter opgevolgd en sneller bijgestuurd.

  Met de implementatie van het EPD ontsluiten we de patiënteninformatie voor alle zorgverleners in ons ziekenhuis. Het ZOL zet hiermee een grote stap voorwaarts voor wat betreft de werking en de verdere digitalisering van het ziekenhuis.

   

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 5

  Premom krijgt 1,5 miljoen euro van FWO

  Premom krijgt 1,5 miljoen euro van FWO

  5/6/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek kende €1.5 miljoen toe om telemonitoring voor hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap op grote schaal in Vlaanderen te onderzoeken.

  Het onderzoeksteam van prof. dr. Wilfried Gyselaers startte het PREMOM (pregnancy remote monitoring) project in januari 2015. Dit in een samenwerking tussen het ZOL en de UHasselt, met verwijzingen vanuit alle Limburgse ziekenhuizen. Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van bloeddrukproblemen krijgen een bloeddrukmeter en stappenteller mee naar huis. Er wordt aan hen gevraagd om 2 keer per dag hun bloeddruk te controleren, dagelijks hun activiteit te registreren en wekelijks hun gewicht in te geven in een app. Deze gegevens worden dan via wifi en bluetooth verzonden naar een vroedvrouw in het ziekenhuis. Wanneer er afwijkende waarden geregistreerd worden, neemt de vroedvrouw contact op met de toezichthoudende en behandelende gynaecoloog. De gynaecoloog bepaalt welke interventie nodig is. Voorbeelden hiervan zijn ophoging van de medicatie, een extra raadpleging of opname in het ziekenhuis. Dit alles om de gezondheid van de moeder en de baby zo lang mogelijk te waarborgen.

  Intussen werd de 500ste zwangere geïncludeerd in het PREMOM project.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 11

  LOC blijft regionaal 'Center of Competence'

  LOC blijft regionaal 'Center of Competence'

  11/6/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Het Limburgs Oncologisch Centrum blijft een regionaal ‘center of competence’ in radiotherapie. Dat blijkt uit de B-QUATRO-audit die op de twee locaties – het Jessa en het ZOL – is uitgevoerd. Het eindrapport noemt het LOC een state-of-the-art afdeling die excellente zorg verleent in Limburg. In 2012 kreeg het centrum al een gelijkaardige beoordeling.

  De Belgische radiotherapeutische centra laten zich elke vijf jaar onderwerpen aan een externe audit. Dat gebeurt onder impuls van het College van Geneesheren voor Centra Radiotherapie. QUATRO staat voor QUality Assurance Team for Radiation Oncology. Het internationaal atoomagentschap IAEA tekent de audit uit. B-QUATRO is de Belgische variant.

  Voor de audit stelt de federale overheid een extern en multidisciplinair auditteam samen. Zo kreeg het LOC in Hasselt en Genk bezoek van een radiotherapeut-oncoloog, een verpleegkundige, een fysicus en een kwaliteitsmanager. Zij schonken onder meer aandacht aan de infrastructuur, de procedures, de radioprotectie, het personeel en de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 12

  Digitalisering TV netwerk

  Digitalisering TV netwerk

  12/6/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Om een betere en meer constante kwaliteit van het beeld en het geluid te verzekeren en om het aanbod aan zenders nog te verhogen, schakelt het ZOL om naar digitale TV.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 15

  ZOL steunt Students for India UHasselt

  ZOL steunt Students for India UHasselt

  15/6/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Om Indische kinderen met ernstige bloedarmoede te helpen, doneerde het ZOL 2.500 euro aan het South East Asia Institute for Thalasserie (SEAIT) in Jaipur. De actie is een initiatief van derdejaarstudenten geneeskunde van de UHasselt.

  Kinderen met een ernstige vorm van thalassemie hebben levenslang wekelijks tot driewekelijks een bloedtransfusie nodig. Een definitieve oplossing bestaat uit een levensreddende beenmergtransplantatie. Voor vele arme, Indische families is dit onbetaalbaar.

  SEAIT is een samenwerking tussen het Prem Niketan Hospital in Jaipur en de Cure 2 Children Foundation uit Italië, met als doel om onder andere beenmergtransplantaties mogelijk te maken voor arme kinderen met thalassemie. Ze hebben hiervoor een eigen beenmergtransplantatiecentrum opgericht waar ze met beperkte middelen zeer goede resultaten behalen. De regionale overheid van Rajasthan komt voor een deel tussen in de kosten. Daarnaast zijn ze afhankelijk van nationale en internationale donaties.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 29

  Kapel en moskee

  Kapel en moskee

  29/6/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Door een interne verschuiving van een aantal locaties op campus Sint-Jan, verhuizen de kapel en de moskee naar de D-gang. Op 29 juni worden beide gebedsplaatsen officieel ingehuldigd door respectievelijk een katholieke geestelijke en een imam.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 30

  Q Stagelabel

  Q Stagelabel

  30/6/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Het ZOL behaalt opnieuw het Q-Stagelabel van werkgeversorganisatie VOKA. De jury was onder de indruk van de vele inspanningen die geleverd worden om stagiairs een nuttige en zinvolle stage te bezorgen. 

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 0

  Juli

  Juli

  0/7/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Digitalisering verlofstelsels

  Digitalisering verlofstelsels

  1/7/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Er wordt een functionaliteit toegevoegd aan 'Mijn dossier' op ZOLnet. De functie 'Mijn aanvraag' vergemakkelijkt het elektronisch aanvragen van verlofstelsels zoals ouderschapsverlof, medische bijstand maar ook onbetaald verlof.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 1

  Multidisiciplinaire zorg rond HS

  Multidisiciplinaire zorg rond HS

  1/7/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, wordt de zorg rond hidradenitis suppurativa (HS) multidisciplinair aangepakt. Naast de dienst Dermatologie worden ook de gastro-enteroloog, de plastisch chirurg en abdominaal chirurg bij de behandeling betrokken. Daarnaast werken indien nodig ook de diëtist en de psycholoog mee. In de toekomst zal ook een carecoach starten die instaat voor laagdrempelige informatieverstrekking.

  Hidradenitis suppurativa is een invaliderende aandoening (prevalentie 1%) met ontwikkeling van pijnlijke, steeds terugkerende abcessen, diepe ontstekingen en fistelvorming, anogenitaal en in de plooien van de huid waar apocriene zweetklieren aanwezig zijn. De ziekte kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van de patiënt en ook psychologisch zeer belastend zijn.

  Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten te lang wachten vooraleer een dermatoloog te raadplegen. De duur tot diagnose en behandeling bedraagt gemiddeld 7 jaar, onder andere door onvoldoende bewustzijn bij zorgverleners die de ziekte vaak niet kennen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Uitbouw raadpleging transgenderzorg

  Uitbouw raadpleging transgenderzorg

  1/7/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Onder meer door de grote aandacht in de media is er een groeiende vraag naar begeleiding vanwege personen met genderdysforie. Door de aanwerving van endocrinologe dr. Kirsten Stinkens wil het ZOL aan die vraag tegemoet komen. Dr. Stinkens ging hiervoor in de leer bij prof. dr. Guy T'Sjoen, diensthoofd in het Centrum voor Seksuologie en Gender van UZ Gent. Ze volgt in het ZOL dr. Jos Tits op die in de zomer van 2019 met pensioen gaat. 

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 2

  Van Harte geopend

  Van Harte geopend

  2/7/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Op campus Sint-Jan opent Van Harte zijn deuren. De nieuwe winkel ligt in de inschrijvingshal, op de plaats waar voorheen de kapel lag.

  De winkel biedt plaats aan een koffiecorner met broodjes en koffiekoeken, een bloemenstand, een geschenkenshop met uitgebreid gamma en een mini-superette.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 2

  Walking Egg gaat op wielen in Zuid-Afrika

  Walking Egg gaat op wielen in Zuid-Afrika

  2/7/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De nieuwe European Society of Human Reproduction and Embryology - werkgroep ‘Ontwikkelingslanden en Onvruchtbaarheid’ waarvan IVF-specialist prof. dr. Ombelet voorzitter is, legt zich toe op de implementatie van toegankelijke en betaalbare fertiliteitsbehandelingen over de hele wereld. Op het jaarlijks congres in Barcelona stelden ze hun eerste project voor: ‘the Walking Egg on wheels’, een draagbaar

  Assisted Reproductive Technology-laboratorium dat betaalbare vruchtbaarheidsbehandelingen in Zuid-Afrika zal aanbieden in gebieden waar de bevolking nauwelijks toegang heeft tot IVF-programma’s.

  In 2014 ontwikkelde en lanceerde prof. dr. Willem Ombelet en een team van fertiliteitsexperten een techniek die het mogelijk maakt om aan een fractie van de gangbare tarieven een IVF-behandeling aan te bieden. The Walking Egg-project loopt nu ook ‘op wielen’ met een draagbaar Assisted Reproductive Technology (ART)-laboratorium dat mensen in Zuid-Afrika betaalbare vruchtbaarheidsbehandelingen biedt. Vrijwilligers komen met de container op wielen, doen de vruchtbaarheidsbehandeling en transfer bij geselecteerde koppels, en vertrekken dan naar de volgende stad.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 0

  Augustus

  Augustus

  0/8/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Ruim 100 assistent-artsen

  Ruim 100 assistent-artsen

  1/8/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Een 60-tal nieuwe assistent-artsen zijn gestart in ons ziekenhuis. Verderop in het jaar komen er daar nog 40 bij. Dat brengt het totaal aantal assistenten in het ZOL op ruim 100. Het ZOL is erg gegeerd als stageplaats en is één van de grootste opleidingscentra voor assistent-artsen in ons land. De specialisten van de toekomst gaan aan de slag in verschillende disciplines waarvoor telkens een stagemeester werd erkend door de respectievelijke erkenningscommissies. 

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 10

  ZOL fietsoutfits

  ZOL fietsoutfits

  10/8/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Om sporten aan te moedigen en tevens uit brandingsoverwegingen wordt een eigen kledinglijn voor fietsers ontworpen. De kledij wordt geproduceerd door het Limburgse merk Bioracer en is erg gegeerd onder de medewerkers van het ZOL.

  Ook mensen die niet in het ZOL werken, kunnen de fietsuitrustingen aankopen.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 0

  September

  September

  0/9/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Excelleren in onderzoek en ontwikkeling, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 3

  Dr. Stockx en dr. Bellemans in Topdokters

  Dr. Stockx en dr. Bellemans in Topdokters

  3/9/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Twee van de negen artsen in de nieuwe reeks van Topdokters, zijn artsen van het ZOL.

  Het gaat om dr. Luc Stockx die als interventieradioloog baanbrekend en levensreddend werk verricht bij mensen die een beroerte of hersenbloeding krijgen en om prof. dr. Johan Bellemans, kniechirurg en sportarts met internationale faam die als hoofdarts van het BOIC de Belgische atleten medisch begeleidt richting nieuwe topprestaties.

  Uiteraard waren we heel erg trots op onze ‘topdokters’. Het is erg uniek dat het grote publiek een kijkje achter de schermen krijgt van hun drukke beroeps- en privéleven.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 4

  Doctoraat Sharona Vonck

  Doctoraat Sharona Vonck

  4/9/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Zwangerschapsvergiftiging – één van de meest gevreesde complicaties van de zwangerschap – leidt tot hoge bloeddruk en abnormaal functioneren van nieren, lever en andere organen. De ziekte gaat vaak ook gepaard met een verminderde groei van de baby. Pre-eclampsie kan levensbedreigend zijn voor de moeder en is daarom een reden om de zwangerschap stop te zetten.

  Over de oorzaak van zwangerschapsvergiftiging bestaan veel theorieën. Onderzoekers van UHasselt en ZOL voeren al meer dan twaalf jaar onderzoek naar de mechanismen die aan de oorsprong liggen van de ziekte. Het onderzoeksteam wist al te achterhalen dat die foute aanpassing van de bloedvaten bij vrouwen met pre-eclampsie een ander patroon vertoont dan bij vrouwen met enkel een hoge bloeddruk of verminderde groei van de baby.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 4

  Infrastructuur voor fietsers

  Infrastructuur voor fietsers

  4/9/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Er worden verscheidene werken opgestart voor de verbetering van de fietsinfrastructuur op de campus, gefinancierd door het Pendelfonds van de Vlaamse overheid.

  Het gaat om een tweerichtingsfietspad met een rode toplaag vanuit de ondergrondse garage tot aan Schiepse Hei, waar een oversteekplaats en een doorsteek voorzien wordt naar het bestaande fietspad.

  Aan het fietspad dat voor het gebouw van campus LiZa loopt, wordt een toegangsweg afgesplitst naar de overdekte fietsenstalling op niveau -1 van de bezoekersparking, alsook naar de gebouwen van kinderdagverblijf Wombat.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 9

  Euthanasie in het ZOL ook door huisartsen

  Euthanasie in het ZOL ook door huisartsen

  9/9/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Huisartsen die dit wensen kunnen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis euthanasie toedienen indien zij hierom vragen. Voorwaarde is dat voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden en zorgvuldigheidsvereisten. De nieuwe regeling werd uitgewerkt onder leiding van het Comité Medische Ethiek van het ZOL.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 10

  Operatierobot voor heup- en knieprotheses

  Operatierobot voor heup- en knieprotheses

  10/9/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Als eerste ziekenhuizen in Vlaanderen hebben het ZOL en het Mariaziekenhuis een intelligente operatierobot in gebruik genomen. De Mako-robot helpt de orthopedisch chirurg met het plaatsen van knie- en heupprotheses.

  De Mako-robot stuurt de chirurg op basis van artificiële intelligentie fysiek bij. Het gaat om een intelligente robot die samen met de chirurg operaties uitvoert en imperfecties in de operatie opmerkt en bijstuurt. Op die manier maakt de robot de chirurg beter en wordt de prothese optimaal en bijna perfect geplaatst. De robot zorgt er ook voor dat de revalidatie wordt bespoedigd en de hospitalisatieduur vermindert. Dit leidt tot een maximale efficiëntie in de zorg maar ook tot een kostenreductie voor de ziekteverzekering.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 17

  ZOL werkt mee aan opleiding geneeskunde

  ZOL werkt mee aan opleiding geneeskunde

  17/9/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De opleiding geneeskunde aan UHasselt startte in september met een aangepast curriculum. Belangrijk hierbij is dat er gewerkt wordt met een activerend onderwijsconcept waarin studenten zelf aan de slag gaan met de leerstof. Al vanaf het eerste bachelorjaar komen de kliniek en de patiënt meer aan bod, bijvoorbeeld via multidisciplinaire casussen die onder begeleiding voorgesteld worden tijdens de lessen. Voor dat laatste werkt UHasselt onder andere samen met het ZOL.

  Vroeger kregen de studenten vooral ‘basisvakken’ maar dat beeld verandert waardoor het aantal clinici dat aan UHasselt lesgeeft of bij de organisatie van de opleiding betrokken is, is toegenomen. Er zijn veel artsen die een belangrijke stempel op de opleiding geneeskunde drukken. Vanuit het ZOL zijn dit onder andere artsen van de disciplines cardiologie, anesthesie, pijnkliniek, gynaecologie, orthopedie, gastro-enterologie, nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming e.a.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 20

  Studentenwelkom LiZa

  Studentenwelkom LiZa

  20/9/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Samen met UCLL en HBO Verpleegkunde verwelkomen we de  studenten op campus LiZa.  De happening wordt opgebouwd rond een grote, gezellige picknick.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 21

  iLost

  iLost

  21/9/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Via de digitale toepassing iLost wordt een handige oplossing aangeboden voor het registreren en catalogiseren van voorwerpen die bij de cel Verloren voorwerpen binnengebracht worden. De gevonden voorwerpen worden onmiddellijk op dit webplatform geplaatst. Via de website van het ZOL zijn ze voor iedereen raadpleegbaar. 

  Vindt iemand zijn of haar voorwerp, dan kan deze persoon dit opvragen. Door het juist beantwoorden van een aantal vragen, wordt de match gemaakt. 

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 29

  Levensloop

  Levensloop

  29/9/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Ruim 400 ZOL medewerkers en artsen nemen deel aan Levensloop 2018. Dat is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het jaar voordien.

  Levensloop is een organisatie van de Stichting tegen Kanker. ZOL oncologe dr. Wendy De Roock is in 2018 meter van Levensloop Genk. Het ZOL is opnieuw de klok rond aanwezig zijn met een eigen tent.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 0

  Oktober

  Oktober

  0/10/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Excelleren in onderzoek en ontwikkeling, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Future Health en Clinical Trial Unit

  Future Health en Clinical Trial Unit

  1/10/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Future Health is het platform waarop het ZOL haar innovatieve krachten en initiatieven bundelen. Het ZOL stimuleert en ondersteunt er klinische studies, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en business development door expertises binnen het ZOL samen te brengen en een breed netwerk uit te bouwen van zorgactoren, onderzoekers en ondernemers. Met steeds als doel de waardevolle onderzoeksresultaten te vertalen naar betere zorg, zowel in als buiten het ZOL.

  Het Future Health platform wordt verder versterkt met de aanstelling van Inge Thijs als hoofd van de Onderzoek & Ontwikkeling activiteiten, Evi Theunissen als hoofd van de Clinical Trial Unit en Yves Marchal als Future Health manager, verantwoordelijk voor het beheer van het platform. Dokter Pieter Vandervoort en dokter Dieter Mesotten begeleiden Future Health mee operationeel.

  Artsen en onderzoekers kunnen voor vorming en ondersteuning bij klinische studies terecht bij Future health via de Clinical Trial Unit.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 2

  3D-printing op Zintuigenplatform

  3D-printing op Zintuigenplatform

  2/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De dienst Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie maakt sinds een aantal jaar gebruik van hoogtechnologische ondersteuning om operaties tot in het kleinste detail voor te bereiden. Hieronder (virtuele) 3D-voorbereiding van aangezichtsoperaties. Na de virtuele voorbereiding wordt de planning naar de operatiezaal overgebracht met behulp van operatiemallen of implantaten die uit de 3D-printer rollen. Vooral ter voorbereiding van complexe kaakcorrecties en uitgebreide reconstructies in het gelaat betekent dit een grote tijdswinst tijdens de operatie, maar ook een beter en meer voorspelbaar eindresultaat.

  In het begin van deze eeuw ontstonden de eerste toepassingen van 3D-printing in de medische wereld. Sindsdien is deze technologie verder verfijnd, een stuk goedkoper geworden en niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Printen van 3D-objecten vormt de link tussen de virtuele wereld en de realiteit van de operatiezaal.

  De dienst MKA kocht bij de opening van het nieuw zintuigenplatform in oktober een eigen 3D-printer aan.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 2

  Doctoraat Ward Eertmans

  Doctoraat Ward Eertmans

  2/10/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Ongeveer de helft van de patiënten die succesvol gereanimeerd worden na een hartstilstand sterft als gevolg van irreversibele hersenschade. Huidige richtlijnen raden aan om prognoses uit te stellen tot ten vroegste 72 uur na het incident. Parameters die de neurologische toestand van de patiënt sneller kunnen inschatten zijn wenselijk; enerzijds om de therapie te maximaliseren voor patiënten met een hoge overlevingskans, anderzijds om nutteloze behandelingsinspanningen te vermijden wanneer de kans op functioneel herstel onbestaande is.

  In deze context onderzocht de doctorandus de prognostische waarde van een Bispectrale index (BIS) monitor in hartstilstandpatiënten opgenomen op de Cardiale Intensieve Zorgen na een succesvolle reanimatie. Een BIS-monitor meet frontale hersenactiviteit hetgeen weergegeven wordt als een numerieke BIS-waarde gaande van 0 (geen hersenactiviteit) tot 100 (normale hersenactiviteit bij een wakkere persoon). In scherp contrast met bestaande prognostische parameters, is een BIS-monitor gebruikersvriendelijk en voorziet het de arts van vroegtijdige en continue informatie.

  Het doctoraatsonderzoek toonde aan dat de kans op overleving minimaal was wanneer de patiënt, 12 uur na opname, een BIS-waarde vertoonde die lager of gelijk was aan 25. Verder bleek een langdurige aanwezigheid van een BIS-waarde gelijk aan 0 een sterke indicator te zijn voor een ongunstige neurologische prognose. Alle patiënten met een BIS 0 waarde die meer dan een half uur aanhield binnen de eerste 12u na opname, stierven.

  Dergelijke resultaten schuiven BIS naar voor als triageparameter om patiënten met een hoge overlevingskans vroegtijdig te onderscheiden van deze met een hoogst waarschijnlijke ongunstige prognose.

  Uit het doctoraatsonderzoek bleek verder dat de BIS-monitor naast een prognostische ook een diagnostische rol kan vervullen in succesvol gereanimeerde patiënten. Met behulp van een BIS-monitor blijkt epileptische activiteit gemakkelijk en snel detecteerbaar, zelfs door onervaren personeel. Of dit de overlevingskans van de patiënt significant zal doen toenemen, zullen toekomstige studies moeten uitwijzen.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 5

  Advanced Trauma Life Support-opleiding

  Advanced Trauma Life Support-opleiding

  5/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  In 2017 organiseerde de dienst Spoedgevallen voor de eerste keer de Advanced Trauma Life Support (ATLS) opleiding. Op 5 en 6 oktober 2018 werd de opleiding herhaald, met vier van onze eigen ATLS-instructeurs. De opleiding werd georganiseerd voor onze eigen staf en voor de staf van onze netwerkziekenhuizen.

  Volgens studies kunnen we met de ATLS-aanpak het sterftecijfer bij zware ongevallen met 7 tot 14 procent terugdringen. ATLS is een gestandaardiseerde werkwijze om traumaslachtoffers op te vangen en te behandelen. Ondertussen heeft ATLS in 63 landen zijn intrede gevonden. Vierjaarlijks is er een complete revisie van het ATLS-systeem waarbij aanpassingen gebeuren volgens de nieuwste stand van de medische wetenschap. Artsen die het ATLS-certificaat behalen moeten tevens om de 4 jaar een opfriscursus volgen zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft.

  De Spoedgevallendienst van het ZOL organiseert de ATLS-cursus in samenwerking met de Advanced Life Support Group Nederland, een internationaal gecertificeerd opleidingscentrum voor acute geneeskunde en rampenhulpverlening.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 7

  Open Bedrijvendag

  Open Bedrijvendag

  7/10/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het ZOL neemt deel aan de Open Bedrijvendag. Op campus Sint-Jan kunnen bezoekers 5 speerpunten bezichtigen. Stuk voor stuk locaties die tijdens de vorige Opendeur nog niet gerenoveerd of gebouwd waren. Het gaat om de diensten Medische Beeldvorming, Gastro-enterologie, Nucleaire Geneeskunde, het Interventioneel centrum en het gloednieuwe Zintuigenplatform.

  Nog op het Synaps Park nemen ook LiZa en Wombat deel. In totaal krijgt het ZOL ruim 3.500 bezoekers over de vloer.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 8

  Ondertekening contract NGS met UZ Leuven

  Ondertekening contract NGS met UZ Leuven

  8/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De dienst Klinische Biologie en Anatomopathologie starten met de uitbouw van next-generation sequencing (NGS) expertise. De NGS technologie zal enerzijds worden aangewend voor de niet-invasieve prenatale testen (NIPT) bij zwangere vrouwen, alsook voor het uitvoeren van routine diagnostiek in oncologie (solide tumoren) en hemato-oncologie.

  Dr. Toon Schiemsky (Klinisch Bioloog) leidt het NGS implementatieproject en wordt bijgestaan door dr. Karen Deraedt (Anatoom-Patholoog) en Doctor Laura Coninx (Moleculair Bioloog).

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 15

  Broodbuffetwagen

  Broodbuffetwagen

  15/10/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Voortaan gaat 's ochtends en 's middags een broodbuffetwagen rond in de gang van de 4 B-afdelingen op campus Sint-Jan. Patiënten kiezen uit een uitgebreid en kwalitatief aanbod broodjes, slaatjes, warme dranken,...

  Dit pilootproject heeft tot doel de patiëntenbeleving te verhogen en verloopt in samenwerking tussen de verpleegkundigen, de logistieke assistenten en de keuken.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 15

  Zintuigenplatform brengt 3 diensten samen

  Zintuigenplatform brengt 3 diensten samen

  15/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De diensten KNO, MKA en Oogziekten verhuisden naar het zintuigenplatform, een volledig nieuwe infrastructuur die georganiseerd en ingericht is volgens de nieuwste tendenzen en ontwikkelingen. Het is innovatief dat de drie diensten, die alle te maken hebben met pathologie van de zintuigen, op één platform samengebracht zijn. Dit verhoogt de multidisciplinaire samenwerking zodat de patiënt sneller en beter geholpen kan worden.

  Op de Open Bedrijvendag van 7 oktober werd het platform, net voor de ingebruikname, opengesteld voor het grote publiek. Op 15 november organiseerden de diensten samen een minisymposium.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 16

  Geluidsdichte cabine voor KNO

  Geluidsdichte cabine voor KNO

  16/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De nieuwe KNO-dienst op het zintuigenplatform beschikt over een sterk geïsoleerde, geluidsarme kamer. Deze kan uiteraard gebruikt worden voor het afnemen van klassieke gehoortesten maar biedt ook bijkomende mogelijkheden.

  Zo kunnen er in de ‘stille cabine’ kinderaudiometries worden afgenomen. In geval van een gehoorafwijking is het belangrijk deze zo snel mogelijk op te sporen. Hierbij gaat een audioloog met behulp van spelletjes, in combinatie met geluid dat varieert in frequentie en intensiteit, proberen een zo goed mogelijk idee te krijgen van het gehoor van het jonge kind. In de geluidsarme kamer wordt het kind zo min mogelijk afgeleid.

  Ook BERA-testen voor het bepalen van een gehoordrempel bij pasgeborenen, kunnen in deze ruimte gebeuren.

  Tot slot betekent de geluidsdichte kamer ook een meerwaarde voor het stemcentrum. De logopedist kan er op een ontspannen manier testen afnemen van patiënten.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 18

  Youca dag

  Youca dag

  18/10/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Vijftien studenten lopen een dagje mee tijdens Youca-dag. Ze krijgen hiervoor in ruil 50 euro per persoon dat ze op hun beurt wegschenken aan een ontwikkelingsproject in het buitenland. In 2018 gaat het ingezamelde geld naar de ontwikkeling van meisjes van Nueva Prosperina,  een achtergestelde wijk van Guayaquil, Ecuador.

  Het ZOL maakte uiteindelijk 750 euro over aan Plan International, de initiatiefnemer achter Youca.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 19

  Centre for Translational Psychological Research

  Centre for Translational Psychological Research

  19/10/2018 - Excelleren in onderzoek en ontwikkeling

  Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband tussen de dienst Psychologie van het ZOL en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Binnen TRACE staat het bevorderen van translationeel gezondheidspsychologisch onderzoek centraal. Oplossingen voor praktijkvragen worden gegenereerd en resultaten van gezondheidspsychologisch onderzoek worden vertaald naar de praktijk. TRACE speelt een voortrekkersrol in de evidence-based gepersonaliseerde zorg in het domein van de psychologie, en werkt via 3 innovatiepijlers: TRACE-Lab, -Care & -Norm. Inhoudelijke speerpunten zijn chronische pijn en neuropsychologische gevolgen van hersenaandoeningen.

  In 2018 ging het door RIZIV gefinancierde project ‘FearedBack: Vrees voor bewegen als voorspeller van werkhervatting’ van start. In deze prospectieve studie zullen bij patiënten die een rugoperatie ondergaan persoonsgebonden gedragsfactoren bestudeerd worden op verschillende momenten tot 3 jaar na de operatie. PhD-studente Rini Masuy (KULeuven, ZOL) leidt dit onderzoek in goede banen i.s.m. de afdeling Neurochirurgie.

  Binnen het zeer divers scala aan onderzoekstopics werd in 2018 meer en meer focus gelegd bij de inhoudelijke clusterspeerpunten. Zo werden inzake chronische pijn contacten gelegd met de vakgroep REVAL (Studiecentrum voor Revalidatieonderzoek) van UHasselt, en werd reeds een gezamenlijke validatiestudie gestart. Binnen de cluster neuropsychologie werd besloten een wetenschappelijk medewerker vanuit KULeuven aan te stellen om dataverzameling in de klinische populatie te faciliteren.

  Op 19 oktober werd een TRACE inspiratiedag georganiseerd, waar clinici en academici elkaar konden ontmoeten rond lopende onderzoeksprojecten.

  excelleren-in-onderzoek-en-ontwikkeling
 • 19

  Dr. Mathew Varghese bezoekt het ZOL

  Dr. Mathew Varghese bezoekt het ZOL

  19/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  De Indische orthopedisch chirurg dr. Mathew Varghese bezocht de nieuwe orthopedische operatiezalen op uitnodiging van cardioloog prof. dr. Pieter Vandervoort die al langer met hem samenwerkt. Dr. Varghese was in België voor een voordracht op het Poliosymposium in Luik, georganiseerd ter gelegenheid van de Wereld Polio Dag op 24 oktober.

  Dr. Mathew Varghese legt zich toe op reconstructieve heelkunde bij polioslachtoffers en werkt in het St.- Stephenshospital in Delhi, India, waar hij de enige polio-afdeling heeft van het land. Dr. Varghese is een wereldautoriteit en staat op de lijst van de vijf grootste helden volgens Bill Gates.

  Dr. Varghese was erg onder de indruk van de orthopedische operatiezalen van het ZOL en de efficiënte organisatie. Hij was ook zeer geïnteresseerd in het werk van de Future Health Unit waar een project loopt om via een app en een smartphone het overzicht en de efficiëntie van de huidige door-to-door poliovaccinatiecampagnes in India te verbeteren.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 19

  Focus op laag-laag bedden

  Focus op laag-laag bedden

  19/10/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Het ziekenhuis stelt opnieuw 9 laag-laag bedden in bedrijf. Samengeteld met de 66 bedden die in 2017 aangekocht werden, beschikt het ZOL nu over 75 laag-laag bedden.

  De laagste stand van dit bed bedraagt 28 cm van de grond.  Dit is 10 cm lager dan de andere ziekenhuisbedden. Bij voorkeur wordt een laag-laag bed bij opname toegewezen aan een patiënt met een verhoogd valrisico. Deze bedden hebben als voordeel dat ze enerzijds een hulpmiddel kunnen zijn om het valrisico te verminderen en anderzijds als mogelijk alternatief voor fysieke fixatie.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 22

  Griepvaccinatie

  Griepvaccinatie

  22/10/2018 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  1.796 ZOL medewerkers en artsen laten zich vaccineren tegen de griep. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het jaar voordien. 

  Het ZOL bestelde dit jaar standaard een vaccin voor iedereen die professioneel actief is in het ziekenhuis. Uitschrijven kon enkel mits een motivatie. Nieuw was ook het prikteam, een mobiele equipe die ter plaatse kwam om te vaccineren.

  Voor iedereen die zich liet inenten was een kleine attentie voorzien, in de vorm van een powerbank.

  maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
 • 23

  Zorgportaal voor huisartsen is een feit

  Zorgportaal voor huisartsen is een feit

  23/10/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Het nieuwe zorgportaal voor huisartsen werd voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de verschillende huisartsenkringen uit het netwerk. Zij vaardigden enkele huisartsen af die het nieuwe zorgportaal gedurende een proefperiode wilden uittesten en hun bevindingen delen.

  Met het nieuwe zorgportaal kunnen huisartsen afspraken inplannen en hebben ze inzage in het elektronisch dossier van hun patiënten. Het gaat hierbij om brieven, het medicatieoverzicht, het overzicht van (geplande) ingrepen, metingen, labo-uitslagen, radiologiebeelden en -verslagen,… om maar enkele van de vele functies te noemen. Bovendien is er een connectie met Vitalink.

  Na de proefperiode werd het zorgportaal volledig uitgerold en kreeg iedere huisarts een gebruikersnaam, een paswoord en een identificatiecode om in te loggen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 29

  Nieuwe personeelsbadges

  Nieuwe personeelsbadges

  29/10/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Iedere medewerker en arts krijgt een nieuwe personeels- of toegangsbadge. Dit om een uniformisering van twee naar één en hetzelfde systeem van toegangscontroles te bewerkstelligen.

  De nieuwe badge bevat meer gegevens en heeft dus ook een groter geheugen. Dit biedt de mogelijkheid om in een volgende fase extra toepassingen te implementeren.

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 0

  November

  November

  0/11/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg, Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 1

  Radiologie 3.0

  Radiologie 3.0

  1/11/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Na jaren plannen en verbouwen zit de dienst Medische Beeldvorming in een volledig nieuw kleedje. Eerste verbouwing was de sectie Medische Beeldvorming op Spoed. Daarna volgden het Medisch Centrum André Dumont en campus Sint-Barbara. Parel op de kroon is de dienst op campus Sint-Jan.

  Insteek voor de verbouwing was Radiologie 3.0. Hierbij staat de patiënt en zijn beleving centraal. Voor de uitwerking werd gestart met een compleet nieuw, groot masterplan. Uiteindelijk werd er twee jaar aan de plannen gewerkt. Ook over de keuze van de materialen en de kleuren werd lang nagedacht omdat men van een strak, wit en klinische gevoel naar een patiëntvriendelijke omgeving wilde waar de patiënt zich comfortabel voelt.

  Natuurlijk licht zorgt ervoor dat wachtruimtes aangenaam en open aanvoelen. Daarbij werd ook telkens voor voldoende achtergrondgeluid gezorgd zodat gesprekken niet door iedereen kunnen opgevangen worden.”

  In de werkruimtes werd veel aandacht besteed aan een goed ergonomie. Er werd een traject rond de dienst uitgewerkt met duidelijke loopassen en gescheiden wachtzalen. De omkleedcabines zijn geordend per vier zodat patiënten de tijd hebben om zich rustig om te kleden en er intussen geen tijd verloren wordt in de werking.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 5

  Campagne handhygiëne

  Campagne handhygiëne

  5/11/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  Onder het motto 'Handhygiëne, op naar nul procent kathetergerelateerde bloedbaaninfecties' wordt de start van de nieuwe nationale campagne Handhygiëne afgetrapt.

  Tijdens deze campagne ligt de nadruk op het toepassen van handhygiëne ter preventie van het ontwikkelen van kathetergerelateerde bloedbaaninfecties. Deze infecties gaan gepaard met hogere morbiditeit en mortaliteit. In 2016 werden er 7.627 gevallen van kathetergerelateerde bloedstroominfecties geregistreerd in de Belgische ziekenhuizen.

  Om patiënten en bezoekers meer te sensibiliseren voor handhygiëne én hoesthygiëne worden 8 publieke ruimten van het ziekenhuis uitgerust met een hygiënestation. Elk hygiënestation bevat handalcohol, maskers en zakdoekjes.  

  De Hoge Gezondheidsraad geeft aan dat patiënten en bezoekers een belangrijke partner zijn in de preventie van infecties. Handhygiëne, maar ook hoesthygiëne spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens de vorige nationale campagne handhygiëne kregen patiënten de mogelijkheid om een bevraging in te vullen over handhygiëne. 363 patiënten deden mee.

  Voor het reinigen van de handen wordt op de openbare toiletten en op de patiëntenkamers overgeschakeld op een systeem van dispensers of rolhanddoeken.

  Dispensers zijn niet alleen hygiënischer, ze zijn ook kwalitatief beter dan de doekjes die voorheen gebruikt werden. Tot slot betekent de omschakeling ook een besparing

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 6

  pilates@work

  pilates@work

  6/11/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  ZOL Beweegt biedt de eigen medewerkers een lessenreeks aan van 10 sessies Pilates basic matoefeningen op campus Sint-Barbara.

  Pilates legt de nadruk op gecontroleerd bewegen waarbij zowel de geest als het lichaam getraind worden tot fysieke en mentale harmonie. Naast een soepeler, krachtiger lichaam, een betere houding en conditie én een strakker figuur, kan het je ook helpen om beter om te gaan met stress. De lessenreeks is in een mum van tijd volgeboekt.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 11

  Betere levenskansen na hartstilstand

  Betere levenskansen na hartstilstand

  11/11/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Als de bloeddruk van patiënten na een hartstilstand opgedreven wordt tot 100 mmHg, hebben ze minder hersenschade en betere levenskansen. Dat blijkt uit een pilootstudie van de diensten Cardiologie en Anesthesie van het ZOL, in samenwerking met UZ Leuven.

  Uit cijfers bleek dat 80 percent van de mensen die in het ziekenhuis overlijden, sterven ten gevolge van hersenschade na zuurstoftekort. De hersenen krijgen geen zuurstof op het moment van het incident maar de onderzoekers ontdekten dat het hart, wanneer het opnieuw op gang gekomen is, in het begin te zwak is om een adequate bloeddruk op te bouwen om de hersenen van voldoende zuurstof te voorzien. Het is dus ook tijdens de eerste twaalf uur van het verblijf op intensieve zorgen dat de hersenen een belangrijk zuurstoftekort hebben en dus een tweede ‘hit’ doormaken. Dit was eerder niet geweten.

  De studie kreeg internationaal veel weerklank. Er zijn veel grote internationale centra die naar aanleiding van de studie overwegen om hun beleid aan te passen.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 17

  Wereld-prematurendag

  Wereld-prematurendag

  17/11/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Maar liefst 300 kinderen en hun familie kwamen naar de terugkomdag die de dienst Neonatale Intensieve Zorgen organiseerde naar aanleiding van Wereldprematurendag. Om de dokters en verpleegkundigen terug te zien die hen of hun kind door de eerste moeilijke weken of maanden van hun leven gehaald hebben.

  Het ZOL beschikt als enige Limburgse ziekenhuis over een dienst Neonatal Intensive Care (NIC). Op de dienst worden prematuren en pasgeborenen met problemen opgevangen. Jaarlijks gaat het om zo’n 350 borelingen. De kindjes komen uit heel de provincie tot Mol, Diest en Tienen. Als er problemen verwacht worden, komt de moeder in het ZOL bevallen. In de andere gevallen wordt het kindje door de neonatoloog in een ander ziekenhuis met een speciaal uitgeruste ziekenwagen opgehaald.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 24

  Sintpaleis

  Sintpaleis

  24/11/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  Na enkele jaren onderbreking trokken ruim 1.000 ZOL medewerkers en hun kinderen opnieuw naar het Sintpaleis in Alden Biesen. Er werden 5 momenten voor het ZOL gereserveerd. 

  Elk kind kreeg bovendien een souveniertje en een snoepzak cadeau.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 0

  December

  December

  0/12/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen, Financieel gezond blijven
  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
  financieel-gezond-blijven
 • 3

  Drie basiscompetenties

  Drie basiscompetenties

  3/12/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  De policy Gedragscode wordt aangepast en aangescherpt. Zo worden 3 basiscompetenties toegevoegd waaraan medewerkers van het ZOL moeten voldoen. Deze competenties zijn: respect, samenwerken en klantgerichtheid. Ze worden tevens als leidraad gebruikt bij het aanwerven van nieuwe krachten. 

  De algemene gedragscode ZOL die voor alle medewerkers en artsen van toepassing is, is opgebouwd rond deze 3 kerncompetenties. Het volgen van deze gedragscode is van toepassing voor alle medewerkers en artsen naar patiënten, familieleden en bezoekers, en voor alle medewerkers en artsen naar elkaar toe.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 10

  Mock-survey

  Mock-survey

  10/12/2018 - Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

  De MOCK-survey in aanloop naar de definitieve JCI-audit in juni 2019 verloopt uitstekend. 
  Met veel plichtsbewustzijn, professionalisme en overtuiging hebben de ZOL-medewerkers en artsen een week lang uitstekend het hoofd geboden aan de internationale consultants van Joint Commission International (JCI). JCI reikt labels uit aan ziekenhuizen wereldwijd die aan alle voorwaarden voldoen om tot topzorg te komen.

  De consultants volgen het traject van patiënten doorheen het ziekenhuis en interviewen de zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg. Het patiëntendossier wordt hierbij vaak als leidraad genomen. Zo krijgt het team een beeld van de werking van ons ziekenhuis.

  Tijdens de eindevaluatie gaven de consultants aan dat medewerkers en artsen doorgaans erg goed voorbereid waren op de MOCK-survey en dat er met veel kennis van zaken geantwoord werd op hun vragen.

  Op vlak van patiëntveiligheid werden rasse schreden vooruit gezet. Uiteraard formuleerden de JCI-consultants nog een heel aantal punten om te verbeteren. Deze werkpunten worden overzichtelijk opgelijst en in een concreet actieplan gegoten

  topkwalitatieve-en-patientvriendelijke-zorg
 • 18

  Warmathon

  Warmathon

  18/12/2018 - Magneetziekenhuis voor medewerkers en artsen

  De Warmathon van Studio Brussel passeert dit jaar langs het ZOL. Start en aankomst liggen in het Molenvijverpark. Het ZOL betaalt 10 van de 15 euro inschrijvingsgeld voor iedere ZOL-loper of wandelaart. Deze som gaat integraal naar het goede doel. Ruim 200 ZOL medewerkers tekenen present.

  magneetziekenhuis-voor-medewerkers-en-artsen
 • 20

  Uitbreiding robotchirurgie

  Uitbreiding robotchirurgie

  20/12/2018 - Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

  Ook in 2018 werd het gebruik van de da Vinci operatierobot verder uitgebreid. De volgende diensten voeren nu met veel succes en op regelmatige basis robotingrepen uit: Urologie, Abdominale Heelkunde, Cardiochirurgie, Thoraco-vasculaire Heelkunde en Gynaecologie.

  innovatief-expertziekenhuis-voor-ruime-regio
 • 31

  Cijfers

  Cijfers

  31/12/2018 - Financieel gezond blijven

  De resultatenrekening van 2018 toont een positief resultaat van het boekjaar van 2.944.875 EUR. Het courant resultaat (na financieel resultaat, maar voor uitzonderlijk resultaat) bedraagt 6.954.118 EUR. Daarmee ligt het courant resultaat hoger dan in 2017 (5.964.491 EUR). 

  Uit de cijfers blijkt dat de activiteiten van het ziekenhuis verder stijgen, vooral de opbrengsten voortvloeiend uit de dagklinische activiteiten nemen toe. 

  Reeds verschilllende jaren worden er acties ondernomen om de kosten onder controle te houden en een aantal positieve evoluties zetten zich op dit vlak verder. Zo dalen de kosten van bureelbenodigdheden, voeding en energie. En het geschil dat het ziekenhuis had met de BBI werd in 2018 volledig afgehandeld waardoor er een belangrijke daling is van het balanstotaal. Wel is het personeelsbestand nog lichtjes toegenomen waardoor ook de personeelslasten stijgen.

  De responsabiliseringsbijdrage blijft een belangrijk zwaard van Damocles dat boven de ziekenhuizen hangt. Positief is dat het courant resultaat voor het ziekenhuis is toegenomen, maar de uitdagingen blijven groot (o.a. in het kader van toekomstige nieuwe bouwwerken, netwerking, ...). De financiële gevolgen hiervan zijn momenteel moeilijk in te schatten. Het blijft dus aangewezen om voorzichtig te zijn naar de toekomst toe, ondanks het positieve resultaat van 2018.

  financieel-gezond-blijven