Menopauzeraadpleging

Wat is het doel van de menopauzeraadpleging?

Hedendaagse vrouwen in de menopauze willen blijven functioneren op hun werk en thuis. Herkenning en erkenning zijn een eerste stap waar veel vrouwen mee geholpen zijn (van Dijken, 2014). Het doel voor vrouwen in de menopauze is zich ‘goed voelen’ en de levenskwaliteit te verbeteren (op een wetenschappelijk onderbouwde manier). Gezond ouder worden is het doel op lange termijn: preventief werken om latere gezondheidsrisico’s ten gevolge van de menopauze te voorkomen.

Wie verzorgt de raadpleging?

Vera Marechal, vroedvrouw-lactatiekundige ZOL, menopauzeconsulente 2017-2018, postgraduaatopleiding hogeschool Vives, Kortrijk.

Hoe gaat de menopauzeraadpleging in zijn werk?

Er wordt geluisterd naar uw lichaamlijke en psychische klachten. Aan de hand van internationaal gevalideerde vragenlijsten wordt er een grondige screening gemaakt. Tijdens het consult wordt info gegeven over wat er in deze levensfase in het lichaam en de geest van de vrouw verandert. Er worden voedings- en leefstijladviezen gegeven, eventueel aangevuld met voedingssupplementen.

Advies met betrekking tot behandeling is steeds in samenspraak met de patiënt. De werking, de veiligheid en het gebruik van eventuele medicatie wordt door de menopauzeconsulente verduidelijkt.

Het voorschrijven van aangepaste hormoontherapie is voorbehouden voor een arts (gynaecoloog/huisarts), evenals het voorschrijven van een aanvullend bloedonderzoek of botmeting. Wanneer tijdens het consult blijkt dat er klachten zijn die medische opvolging vereisen, wordt de cliënte hieromtrent geïnformeerd en de verwijzende arts hierover bericht.

De preventieve borstscreening en screening van baarmoederhalskanker wordt aangeraden.
De verwijzende arts ontvangt een verslag van de bevindingen en de inhoud van de
consulten.

Waar?

ZOL
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
3600 Genk

Wanneer?

Dinsdag op afspraak.
Het eerste consult duurt 1 à 1,5 uur. Voor een opvolgconsult wordt 45’ à 1u gerekend

Kostprijs?

Eerste consult: € 58
Opvolgconsult: € 47

Hoe een afspraak maken?

Via het centraal afsprakenbureau: 089/32 50 50

Contactname menopauzeconsulente

Vera Marechal, menopauzeconsulente@zol.be

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Eric de Jonge, Gynaecologie - 2020

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg