Follow-up

De menopauze is een nieuwe levensfase en een uitdaging voor de ouder wordende vrouw. Bij aanvang wordt de diagnose biochemisch bevestigd, risicofactoren worden bepaald. De patiënte wordt aangezet tot meer beweging en een  actieve levenswijze.

Een rigoureuze follow-up wordt aan de patiënte aangeboden. De eerste controle en counseling gebeurt na 3 maanden. Indien nodig kan de therapie worden aangepast. Daarna volstaat meestal een jaarlijkse controle en een tweejaarlijks RX-mammo en echografie.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Eric de Jonge, Gynaecologie - 2018

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg