Cogenius

COGENIUS: Comparison of COnventional and cooled radiofrequency treatment of the GENIcular nerves versUS sham procedure for patients with chronic knee pain

Knie-artrose, een frequent voorkomende gewrichtsaandoening, gaat vaak gepaard met chronische pijn en functieverlies. Patiënten die omwille van vergevorderde artrose een knieprothese krijgen, ondervinden vaak persisterende post-chirurgische chronische pijn. In de multicentrische KCE Trials studie "Cogenius" onderzoeken we de effectiviteit van radiofrequente pijntherapie bij deze patiënten, die via loting worden toegewezen aan 1 van de 3 behandelcondities (i.e. cooled of conventional radiofrequency, of een placeboconditie). De effecten van de behandeling op o.a. pijn, stijfheid, functioneren, levenskwaliteit, tevredenheid worden gemeten tot 2 jaar na inclusie in de trial. 

Link KCE

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg