Classica

Het ZOL werkt mee aan het Horizon Europe Classica project, onder leiding van dokter Joep Knol en met ondersteuning van Future Health. Dit project zal beslissingsondersteunende AI-technologie valideren, waardoor er een snellere identificatie van kankertumoren en hun verspreiding mogelijk is.Het bloedperfusiepatroon van gezond - en kankerweefsel is verschillend, dit verschil kan gevisualiseerd worden met behulp van een 'near-infrared camera' nadat er een injectie met een systemisch fluorofoor (indocyanine groen (ICG)) is toegediend. Digitale analyse van het videomateriaal kan kankerregio's identificeren door de perfusie van het weefsel op te volgen gedurende enkele seconden na injectie van de fluorescerende marker ICG. De toepassing van AI methoden op deze beelden zorgt ervoor dat er in een real-time setting een classificatie gebeurd van het weefsel, waardoor chirurgen geïndividualiseerde beslissingen kunnen maken tijdens de operatie.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg