Wat is osteoporose?

Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Osteon betekent bot, porose betekent opening. Het bot wordt bij deze aandoening geleidelijk brozer, waardoor de kans op een breuk toeneemt. Dit in tegenstelling tot normaal en gezond bot dat sterk en flexibel genoeg is om tegen een stootje te kunnen. De structuur van onze botten is vergelijkbaar met een honingraat. 

Bij osteoporose worden de gaten in de honingraatstructuur langzamerhand groter, waardoor de structuur van het bot verzwakt. Een kleine stoot of val kan dan al tot een botbreuk leiden. Wanneer u bijvoorbeeld een tas met boodschappen optilt of op een ongelukkige manier van de stoep afstapt en valt, kunt u zomaar een heup, ruggenwervel of pols breken.

Algemeen

Bij één op de drie vijftigplussers die na een botbreuk op de spoedeisende hulp komen, is sprake van osteoporose. Dit aantal is veel hoger dan vroeger werd aangenomen. Vooral vrouwen behoren tot de risicogroep. Zij breken drie keer zo vaak iets als gevolg van zwakke botten dan mannen. Behandeling van osteoporose kan in veel gevallen een nieuwe breuk voorkomen.

       Osteoporose              normaal bot 
Osteoporose Normaal bot

Wat kunnen de gevolgen van osteoporose zijn?

  • Verhoogd risico op botbreuken: vooral van heup, pols en ruggenwervels.
  • Ziekenhuisopname.
  • Kleiner worden en kromme rug krijgen.
  • Verslechtering van de algemene conditie.
  • Minder zelfstandig, afhankelijk worden.
  • Bedlegerig worden.

Osteoporose onderzoek

Om te weten te komen of u osteoporose heeft is er een botdichtheidsmeting en een röntgenfoto van de wervels nodig. Voorts wordt er bloedonderzoek verricht om te kijken of er onderliggende (behandelbare) oorzaken aanwezig zijn.

Wat is een botdichtheidmeting?

Een botdichtheidsmeting is een onderzoek waarbij men met behulp van een geringe hoeveelheid röntgenstralen de dichtheid van uw botten (heup en ruggenwervels) meet. In medische termen heet dit een DEXA-meting (Dual Energy X-ray Absorptiometry).

Behandeling van osteoporose

Osteoporose is goed te behandelen. Er zijn de laatste jaren nieuwe medicijnen ontwikkeld. Mensen in deze risicogroep hebben een grote kans binnen korte tijd opnieuw een bot te breken, de behandeling is erop gericht het risico op nieuwe breuken zo veel mogelijk te verminderen.

Osteoporose raadpleging in ZOL Maas en Kempen

Dr. H. Yucel en Dr. D. van Moorsel zien de patiënten met osteoporose problematiek op de endocrinologie raadpleging in ZOL Maas en Kempen. In de regel wordt de intake raadpleging aangevuld met een bloedonderzoek, een botdichtheidsmeting, en in sommige gevallen aanvullend röntgen-onderzoek.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Philippe Marcq, Endocrinologie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg