Traject

Spijtig genoeg kunnen we niet in Uw plaats Uw fysieke activiteit optimaliseren en ook niet in Uw plaats op uw voeding letten. Wel willen we graag samen met U proberen om een haalbaar traject te zoeken in verband met Uw obesitasproblematiek.

Oorzaken

Vooreerst gaan we na of er een familiale of aangeboren aanleg voor Uw obesitas bestaat. Verder doen we onderzoek naar een mogelijke onderliggende aandoening van de schildklier of van de bijnier, en ook naar eventuele psychische factoren. We bekijken de rol van eventuele medicatie zoals corticosteroïden of antidepressiva, en peilen we naar eventuele voedingsfouten en momenten van minder fysieke activiteit.

Gevolgen

Vervolgens gaan we na welke impact deze obesitasproblematiek heeft op Uw dagelijks leven, zoals schaamte en andere emotionele problemen, kortademigheid bij soms reeds kleine inspanningen, pijnlijke spieren en gewrichten, een verminderde mobiliteit, stoornissen in de glucosehuishouding en in het metabolisme van vetten en cholesterol, alsook een mogelijk obstructief slaapapnoe syndroom.

Begeleiding en behandeling

In ons concept staat de patiënt centraal. Wij willen U motiveren om Uw voedings- en levensgewoonten aan te passen. Indien het aangewezen is, zullen wij een beroep doen op andere disciplines, zoals de diëtist, de psycholoog, de bariatrisch chirurg, de longarts, de cardioloog of de revalidatiearts. Voorts evalueren wij of U eventueel in aanmerking komt voor een behandeling met gewichtsverlagende medicatie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Philippe Marcq, Endocrinologie - 2023

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg