Congenitale & reproductieve endocrinologie

Dr. Marcq is als endocrinoloog-androloog al vele jaren consulent op de raadpleging ‘congenitale & reproductieve endocrinologie’ in UZ Leuven. Een deel van deze problematiek kan ook dichter bij huis worden geëvalueerd, behandeld en opgevolgd.

Diagnose en behandeling van patiënten met primair en secundair hypogonadisme, waarbij een vermindering van de geslachtshormonen het gevolg is van respectievelijk een afwijking van eierstokken of teelballen, dan wel van hypofyse of hypothalamus.

Adolescenten en jonge volwassenen met een laattijdiger groei en puberteit ten aanzien van hun leeftijdsgenoten kunnen vaak worden gerustgesteld. Maar soms zijn verder onderzoek, opvolging en eventueel behandeling noodzakelijk. Mits bepaling van de botleeftijd kan met enige reserve een eindlengte worden berekend.

Begeleiding en behandeling van patiënten met het Klinefelter (47,XXY) en het Turner (45,X0) syndroom, behoudens ernstige verwikkelingen welke bij voorkeur in een derdelijns centrum worden gevolgd. Diagnose en hormonale behandeling van patiënten met een congenitale bijnierschorshyperplasie.

Bij mannen met een onvervulde kinderwens en een afwijkend zaadonderzoek is een grondige evaluatie aangewezen om na te gaan of er een behandelbare oorzaak kan worden aangetoond. Indien geen voldoende verbetering mogelijk is, dient de patiënt te worden doorverwezen naar een gespecialiseerd fertiliteitscentrum.

Bij vrouwen met een onvervulde kinderwens is een oriënterend endocrien onderzoek zeker zinvol. Maar meestal zullen wij een verwijzing naar de gynaecoloog en eventueel naar een gespecialiseerd fertiliteitscentrum adviseren.

Personen met genderdysforie kunnen terecht voor de endocriene screening vooraf, en de endocriene opvolging na starten van transhormonale therapie, steeds na voorafgaande grondige evaluatie en goedkeuring door een bevoegd psychiater.

Tenslotte kunnen mannen met een ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag worden gezien voor starten en opvolgen van androgeen deprivatie therapie, dwz een behandeling met medicatie welke het mannelijk hormoon onderdrukt, strikt op advies van een bevoegd psychiater die de patiënt nadien ook mee opvolgt.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Philippe Marcq, Endocrinologie - 2023

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg