Zorgeenheid Gaudium

De zorgeenheid Gaudium van het Medisch Centrum St.-Jozef is gehuisvest in ZOL Maas en Kempen

Gaudium is een gespecialiseerde unit ouderenpsychiatrie, voor een kortdurende behandeling van patiënten op leeftijd waarbij neurocognitieve, psychiatrische of psychosociale problemen op de voorgrond staan. De nadruk ligt vooral op complexe zorg: zowel lichamelijke als psychische zorg wordt aangeboden.

Een voorbeeld van een aantal klachten waarmee u bij ons terecht kan, zijn: somberheid, neerslachtigheid, angst, moeilijkheden bij het verwerken van een verlies (dierbare,...) moeilijkheden in contact met anderen (partner, kinderen,...), moeilijkheden op vlak van het geheugen.

Doelstelling

Het doel van een opname op de zorgeenheid Gaudium is herstel. Dit wil zeggen dat we samen met u werken aan een verbetering in emotionele, psychologische en lichamelijke toestand. Het herstelproces is persoonlijk en verloopt voor iedereen anders.

Belangrijk hierbij is dat er een verbetering is van de kwaliteit van leven voor zowel u als uw familie. Wij trachten dit te bereiken door:

 • De diagnose te verduidelijken
 • Emotionele-, psychische-, cognitieve- en/ of gedragsmoeilijkheden te stabiliseren
 • Deskundige somatische zorg en/of pijnbehandeling te bieden
 • Psycho- educatie te verschaffen aan u en uw familie
 • Sociale en contextuele factoren mee in rekening te nemen
 • Nazorg te regelen
 • Een hervalpreventieplan op te maken

Behandeling

 • Dagelijkse begeleiding door een multidisciplinair team
 • Familiegesprekken in kader van kennismaking, omgangsadviezen, ondersteuning, bespreking van behandelplan en toekomstperspectief
 • Lichamelijke onderzoeken (indien nodig)
 • Bewegingsevaluatie en valpreventie
 • Ergotherapie
 • Individuele gespreksbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Huishoudelijke vaardigheden evalueren en onderhouden
 • Hervalpreventie

Praktisch

Wij werken met een team waarbij elke medewerker op zijn manier bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van de patiënt.

Het interdisciplinair team bestaat uit de volgende disciplines:

 • Psychiater: dr. Heidi Peeters
 • Geriaters: dr. Geerts- dr. Renard
 • Hoofdverpleegkundige: Suzy Schildermans
 • Psycholoog, Sociaal Werker, Ergotherapeuten, Kinesist en het verpleegkundig team

Bereikbaarheid

 • Behandelend psychiater: Dr. H. Peeters:
  • tel. 089 50 58 55
  • bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10u-16u
 • Hoofdverpleegkundige Gaudium: S. Schildermans:
  • tel. 089 50 62 50
  • bereikbaar tijdens de weekdagen van 8u30-17u
 • Verpleging Gaudium:
  • tel. 089 50 62 52

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg