Ouderenpsychiatrie

Op de dienst Ouderenpsychiatrie kunnen 65-plussers terecht voor de diagnose en behandeling van psychiatrische problemen. Ook voor geheugenmoeilijkheden verwikkeld met gedragsproblemen kunnen zij zich aanmelden.

Onze raadpleging vindt plaats in ZOL Genk, campus Sint-Jan. Op deze raadpleging werken we nauw samen met onze collega’s geriaters. Samen met hen organiseren we een multidisciplinaire geheugenraadpleging.

Onze opnameafdeling is gelegen in ZOL Genk, campus Sint-Barbara. Ook hier werken we met een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit een ouderenpsychiater, een geriater, psychologen, een sociaal verpleegkundige, een ergotherapeut, een kinesist, een logopedist, een diëtist en afdelingsverpleegkundigen. Onze afdeling heeft niet het uitzicht van een gewone ziekenhuisafdeling aangezien we verwachten dat mensen niet de hele dag op hun kamer verblijven. Daardoor is de sfeer er erg gemoedelijk.

Daarnaast verrichten we nog consulten aan bed bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis voor andere problemen, wanneer er een vraag komt van de patiënt, de behandelende arts of de familie.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg