Internistisch dagziekenhuis (ZOL Maas en Kempen)

Wat dient u mee te brengen naar het ziekenhuis?

Voor de inschrijving:

 • Identiteitskaart: zonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven. 
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • SIS- kaart.
 • Verzekeringspasje (medicard) of formulieren van de hospitalisatieverzekering indien u deze heeft.
 • Indien uw dagopname een gevolg is van een arbeidsongeval, schoolongeval, … dient u ook de correcte verzekeringsgegevens door te geven.

Voor buitenlandse patiënten:

 • Identiteitskaart of paspoort.
 • CZ patiënten: CZ verzekeringspasje + verwijskaart / jaarkaart aan te vragen bij uw huisarts.
 • Andere zorgverzekeringen: E112 formulier (aan te vragen bij uw zorgverzekering).

Voor het dagziekenhuis:

 • Opname formulier.
 • De brochure betreffende uw ingreep indien u deze van uw arts ontvangen heeft.
 • Allergiekaart, bloedgroepkaart indien u deze bezit.
 • Resulaten van onderzoeken die in het belang zijn van uw behandeling.  Bijvoorbeeld een bloeduitslag.
 • Thuismedicatie in de originele verpakking.
 • Documenten/ formulieren die door de arts ingevuld dienen te worden.
 • Een telefoonnummer van iemand die de hele dag bereikbaar is (contactpersoon).

NIET VERGETEN !!!

 • Juwelen, geld en waardevolle voorwerpen laat u best thuis.
 • Eventueel lectuur.

Verloop

Behandelingen met chemotherapie

Hieronder volgt een kort, algemeen overzicht van de dag.  Alle behandelingen zijn zeer specifiek en worden verder toegelicht door de arts en de verpleegkundigen op de afdeling.

U kan ook de brochure omtrent chemotherapie raadplegen indien u dit wenst.

 • U wordt ontvangen op de afdeling door de verpleegkundigen.
 • Er wordt een bloedafname gedaan.  Indien deze aanwezig is, wordt dit gedaan via de poortkatheter.
 • Nu moet men wachten op de resultaten.
 • De behandelende arts ontvangt u, bespreekt de behandeling van deze dag en overloopt met u de eventuele klachten na de vorige kuur.
 • De chemotherapie wordt besteld in de apotheek.
 • Wanneer de medicatie klaar is, kunnen we starten met de behandeling.  De tijdsduur varieert van behandeling to behandeling.
 • Nadien mag u naar huis en eventueel krijgt u nog medicatie mee voor thuis.

Medicatietherapieën (ijzertoedieningen, behandelingen voor ziekte van Crohn en collitis ulcerosa, vitamine kuren, immunoglobulinetherapie, ...)

Nadat u op raadpleging geweest bent bij de arts wordt er meestal een behandeling vastgelegd.  U krijgt een datum waarop u naar het dagziekenhuis mag komen.

 • U wordt ontvangen op de afdeling door de verpleegkundigen.
 • Indien noodzakelijk wordt er een bloedafname gedaan.
 • De behandelende arts wordt gecontacteerd en eventuele problemen/klachten worden besproken.
 • De behandeling wordt opgestart.
 • Nadien mag u naar huis en krijgt u indien nodig een volgende afspraak mee.

Bloedtransfusie

Wanneer uw huisarts of arts beslist dat u een bloedtransfusie nodig heeft wordt er voor u een afspraak gemaakt via het dagziekenhuis.

 • U wordt ontvangen op de afdeling door de verpleegkundigen
 • Er wordt een bloedafname gedaan om een kruisproef te doen.  Zo kan men bepalen welk bloed aan u kan worden toegediend.
 • Het labo verwittigd ons wanneer uw bloed klaar is en afgehaald kan worden.  Dit kan enige tijd in beslag nemen.
 • Nu kunnen we het bloed toedienen.  U mag de afdeling hierbij niet verlaten.
 • Nadien mag u naar hus en krijgt u indien nodig een volgende afspraak mee.

Digistieve absorptietesten

Dit zijn testen die gedaan worden om een metabool probleem op te sporen.  Ze kunnen informatie geven over de functie van een orgaan (bijv. de pancreas) of over de vertering van bepaalde voedingsstoffen (vetten, lactose, ...)

 • U wordt ontvangen op de afdeling door de verpleegkundigen.
 • Tijdens de test mag u:
  • Niet eten of drinken
  • Niet roken
  • Niet in beweging zijn, u blijft in rusttoestand.  U brengt dus best iets mee om te lezen
 • Afhankelijk van de test kan deze 2u, 4u of 6u duren.
 • Na de test krijgt u een broodmaaltijd.
 • Nadien mag u naar huis.
 • Het resultaat van de test ontvangt u via de huisarts of via een controle raadpleging bij uw specialist.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg