De bevalling

Normale bevalling

Opname

Als er wordt beslist dat u op de verloskamer moet blijven om te bevallen zullen er een aantal handelingen bij u worden uitgevoerd. Uw urine zal worden gecontroleerd en u krijgt indien nodig een lavementje. Er zal een vaginaal onderzoek worden uitgevoerd. U zal aan de monitor en de bloeddrukmeter worden gelegd. Bij iedere zwangere in arbeid wordt een infuus geprikt, dit wil niet zeggen dat u weeënopwekkers krijgt. Het verloop van uw zwangerschap, eerdere zwangerschappen en bevallingen, ziektes en dergelijke zullen met u besproken worden. Uw gynaecoloog of de gynaecoloog van wacht wordt verwittigd.

Arbeid

Een normale bevalling heeft plaats tussen 37 en 42 weken zwangerschap. De bevalling wordt vooraf gegaan door een periode van weeën, de arbeid. Een wee is een pijnlijke samentrekking van de baarmoeder die ongeveer één minuut duurt. Vergelijk het met het opkomen en terug wegebben van een golf. De weeën worden feller naarmate de arbeid vordert. Tijdens deze periode van weeën gaat de baarmoederhals verstrijken (dit wil zeggen verkorten) en ontsluiten (dit wil zeggen opengaan). Wanneer de baarmoederhals volledig verstreken is en er 10 centimeter ontsluiting is, kan de toekomstige mama onder begeleiding van vroedvrouw en gynaecoloog beginnen te persen. Tussen het optreden van de eerste contracties en het moment van de bevalling zullen meerdere uren voorbij gaan. Het zullen soms moeilijke momenten zijn en dan is de vroedvrouw er steeds om u bij te staan met raad en daad.

Monitoring

Tijdens de arbeid wordt u aan de monitor gelegd. Op die manier kan de hartslag van de baby worden gecontroleerd en worden ook de weeën geregistreerd. Op een centrale monitor kan de vroedvrouw deze gegevens steeds volgen.

Pijn en pijnstilling

Gedurende de arbeid zal u pijn en ongemak ervaren. Er zijn verschillende manieren om deze pijn draaglijker te maken. Het is vooral belangrijk dat u probeert te ontspannen, zo kan u de pijn van de weeën het beste verdragen. Het is ook belangrijk dat u een comfortabele houding aanneemt en dat u een goede ademtechniek toepast. De vroedvrouw die u bijstaat tijdens de arbeid zal u hierbij helpen. U kan een ontspannend bad nemen, op de bal gaan zitten of aan de tarzansling gaan hangen. Verder kan uw partner of de vroedvrouw uw onderrug of voeten masseren.

U kan ook een epidurale verdoving (ruggeprik) vragen om de pijn te verzachten. Dit kan 24u/24u. Het duurt ongeveer 45 minuten tussen het vragen van de epidurale en het pijnvrij zijn. Er wordt een constante dosis verdoving door een soort pijnpomp gegeven. U kan zelf ook bijduwen om een extra dosis verdoving te krijgen. De vroedvrouw beoordeelt aan de hand van het verloop van de arbeid of de epidurale geplaatst mag worden.

Na de geboorte

De baby wordt na de bevalling bij de mama op de buik gelegd, skin-to-skin (huid-op-huid). Dit is een zeer aangenaam moment voor zowel mama als baby. Zo kan er rustig worden kennis gemaakt met elkaar. Dit skin-to-skin liggen vlak na de geboorte heeft tal van voordelen, zo wordt onder andere de moeder-kind relatie bevorderd. Ook de melkproductie wordt hierdoor gestimuleerd. De vroedvrouwen op de verloskamer helpen u met het eerste aanleggen van uw baby.

Na de geboorte worden de eerste zorgen aan uw baby toegediend. Soms is het nodig wat slijmpjes uit de mond of de neus van de baby te zuigen. Verder worden schedelomtrek, lengte en gewicht van de baby gemeten. Er worden druppeltjes in de oogjes gedaan om een infectie te voorkomen en er wordt vitamine K via een spuitje in het bovenbeentje toegediend.

Inductie of inleiding

Dit wil zeggen dat de weeën in gang zullen gezet worden. De gynaecoloog neemt deze beslissing als hier een medische reden voor is of als u meer dan 41 weken en 3 dagen zwanger bent.

Afhankelijk van de toestand van uw baarmoederhals zal de gynaecoloog u zeggen wanneer u moet binnenkomen en op welke manier de weeën opgewekt zullen worden. Dit kan onder andere door het toedienen van een vaginale gel, door het toedienen van tabletten of door het breken van de vliezen.

Sectio of keizersnede

Een keizersnede kan gepland zijn bij stuitligging van de baby of omwille van een medische reden. Soms beslist de gynaecoloog toch om een keizersnede te doen als u in arbeid bent. Dit kan zijn wanneer de arbeid niet vordert of wanneer er tekens zijn dat uw baby zich niet goed voelt.

In de meeste gevallen gebeurt de keizersnede onder rachi of spinale verdoving. Dit wil zeggen dat u een prik in de rug krijgt waardoor uw onderlichaam volledig verdoofd is. U bent dus wakker en uw partner mag dan bij u blijven in de operatiezaal. In sommige gevallen moet de keizersnede onder algemene verdoving gebeuren, als het bijvoorbeeld erg snel moet gaan om medische redenen. Bij een algemene verdoving slaapt u en mag uw partner niet bij u blijven.

Na de geboorte krijgt de baby de eerste zorgen toegediend in de operatiezaal en wordt hij/zij getoond aan de mama. Vervolgens gaat de baby samen met de papa mee naar de verloskamer om verder te verzorgen. De papa mag dan op de verloskamer de baby skin-to-skin op zijn blote borstkas leggen, dit is zeer aangenaam voor het pasgeboren kindje.

GoGo Limburg studie

U kan de keuze maken om navelstrengbloed af te staan voor de milieustudie aan de universiteit van Hasselt. GoGo Limburg is een studie waarbij het effect van Genen en Omgeving op de Gezondheid Onderzocht wordt bij Limburgse kinderen door ze op te volgen van baby tot jongvolwassene.  In deze studie worden de omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, onderzocht of ze reeds tijdens de zwangerschap mogelijk de gezondheid van de baby beïnvloeden. Door deel te nemen aan deze studie levert u een belangrijke bijdrage aan de preventieve geneeskunde en is dus in het belang van de gezondheid van alle kinderen (zie folder GoGo Limburg).

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Verloskunde - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg