Uw baby

Rooming-in baby

Het is het beleid van het ziekenhuis dat een gezonde baby 24u op 24 bij de mama op de kamer verblijft. Zo kan u uw baby leren kennen en zal u snel kunnen reageren op de signalen die uw baby aan u geeft (honger, behoefte aan lichaamscontact, ...).

Verzorging

Alles wat er nodig is voor de verzorging van uw baby is voorzien op de afdeling. Er wordt gewerkt met een standaardverzorgingspakket (borsteltje, kammetje, thermometer, vitaminen, oogdruppels, verzorgingsproducten). Enkel kledij voor de baby is niet voorzien op de afdeling, dit moet door uzelf worden meegebracht.

Borstvoedingsbeleid

Borstvoeding is de ideale manier om uw kindje te voeden. Moedermelk bevat waardevolle voedings- en afweerstoffen die uw baby nodig heeft voor groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook mama’s profiteren van het geven van borstvoeding (baarmoeder krimpt sneller naar de normale grootte, sneller gewichtsverlies, sterke band met de baby,…). Bovendien is borstvoeding gratis, altijd beschikbaar en altijd op de juiste temperatuur.

Het ziekenhuis streeft de 10 vuistregels voor het welslagen van borstvoeding na, zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF.

De 10 vuistregels:

  1. Goed borstvoedingsbeleid
  2. Deskundige begeleiding
  3. Voorlichting aan aanstaande ouders
  4. Onmiddellijk huidcontact en eerste borstvoeding vlak na de bevalling
  5. Goed aanleggen en melkproductie in stand houden
  6. In principe geen bijvoeding
  7. Moeder en kind bij elkaar
  8. Borstvoeding op verzoek
  9. Geen (fop)speen
  10. Samenwerken met borstvoedingsgroepen

In het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn er enkele vroedvrouwen die gespecialiseerd zijn in de lactatiekunde. Op de kraamafdeling is er zelfs iedere werkdag een lactatiekundige aanwezig.

Flesvoeding

Het ziekenhuis stimuleert het geven van borstvoeding, maar heeft alle respect voor mama’s die wensen flesvoeding te geven. Ook bij flesvoeding wordt er door het personeel van de afdeling begeleiding en advies gegeven.

Op de afdeling wordt geprobeerd de flesjes te geven op vaste voedingsuren. Voordat u naar huis gaat, leren de verpleegkundigen van de melkkeuken u aan hoe u flesvoeding moet bereiden.

Aangifte baby

De geboorte van je baby moet binnen de vijftien dagen worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de stad Genk. Het stadsbestuur en het ziekenhuis hebben er voor gezorgd dat de aangifte op de afdeling zelf kan gebeuren. Een medewerker van de burgerlijke stand verzorgt drie dagen per week de aangiftes in het ziekenhuis. De aangifte kan gedaan worden door de mama of de papa. Indien u niet gehuwd bent én de baby nog niet erkend is door de papa moet u beiden bij de aangifte aanwezig zijn.

De medewerker van de burgerlijke stand is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig op de afdeling van 9u tot 12u, met uitzondering van de feestdagen. In het stadhuis van Genk kan u eveneens terecht voor de aangifte van uw baby.

Wat moet u meenemen bij de aangifte: het geboorteattest dat u krijgt van de vroedvrouw na de bevalling, de identiteitskaarten van beide ouders en het trouwboekje of het attest van erkenning.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Willem Ombelet, Gynaecologie - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg