Veelgestelde vragen

Vaccinatie COVID-19

Zwangerschap

 

Kijk hier naar filmpjes met antwoorden van dr. Caroline Van Holsbeke, gynaecoloog in het ZOL en medisch diensthoofd van het Verloskwartier, op vragen over vaccinatie en zwangerschap.

 

Wat is uw advies voor onze jonge vrouwelijke collega’s met een kinderwens op relatief korte termijn?
Mogen medewerkers en artsen die borstvoeding geven gevaccineerd worden?
 
 
Heeft de vaccinatie een impact op de vruchtbaarheid (zowel voor vrouwen als mannen)?
 
 

Pfizer vaccin  (Comirnaty): ((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315); 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159); 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC); Cholesterol; Kaliumchloride; Kaliumdiwaterstoffosfaat; Natriumchloride; Dinatriumfosfaatdihydraat; Sucrose; Water voor injectie

Moderna vaccin: Lipid SM-102, cholesterol, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG), tromethamol, tromethamol hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, sucrose, water voor injectie

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg