Veelgestelde vragen

Vaccinatie COVID-19

Zwangerschap

 

Kijk hier naar filmpjes met antwoorden van dr. Caroline Van Holsbeke, gynaecoloog in het ZOL en medisch diensthoofd van het Verloskwartier, op vragen over vaccinatie en zwangerschap.

 

Heeft de vaccinatie een impact op de vruchtbaarheid (zowel voor vrouwen als mannen)?
 
 

Pfizer vaccin  (Comirnaty): ((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315); 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159); 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC); Cholesterol; Kaliumchloride; Kaliumdiwaterstoffosfaat; Natriumchloride; Dinatriumfosfaatdihydraat; Sucrose; Water voor injectie

Moderna vaccin: Lipid SM-102, cholesterol, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG), tromethamol, tromethamol hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, sucrose, water voor injectie

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. apr. Deborah Steensels, Klinische Biologie - 2021

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg