Aanbod van ziekenhuis naar zorgpartners

Communicatie

De communicatie tussen het ZOL en de WZC is essentieel om wijzigingen in de status van de pandemie te kunnen monitoren, maar ook om het aanbod pro-actief te kunnen oriënteren op mogelijke risicosituaties. Tevens helpt het ons om in de casuïstiek tot de best mogelijke oplossingen te komen. Daarom stellen we volgende elementen voor:

 • Actieve contactname van CRA met dienstdoend geriater bij overname van een ‘verdachte’ dan wel bevestigd positieve patiënt, opdat de aansluiting op de spoedwerking optimaal georganiseerd kan worden.
 • Actieve contactname van de behandelend geriater met de CRA bij een overname van patiënt door het WZC. Hierbij overloopt de geriater het dossier en deelt tevens het resultaat van de laatste PCR-testing, evenals de waarden en betekenis van de andere ondersteunende onderzoeken (cfr 4.1.).

De geriater kan door de CRA als volgt bereikt worden:

 • Tijdens kantoortijd: Marijke Tollenaers, secretariaat Geriatrie-Algemeen inwendige, T 089 /32 55 22
 • Na kantoortijd: Via het algemeen nummer van het ZOL, T 089/32 50 50

Overlegplatform

Het virtueel overlegplatform wordt voortgezet, echter aan een lagere frequentie dan de afgelopen maanden. Tweewekelijks op donderdag om 13u wordt een online vergadermoment voorzien door het ziekenhuis, aan de hand van Microsoft Teams. De uitnodiging wordt verzonden door het secretariaat Geriatrie-Algemeen Inwendige. Vaste deelnemers vanwege ZOL zijn:

 • David Fransen, divisiemanager
 • Sanne Thijs, zorgcoördinator
 • Dr. Meeuwissen, geriater-infectioloog
 • Dienst Ziekenhuishygiëne ZOL

In functie van de agenda, of eerdere vragen van een WZC kunnen andere personen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg.

Het overlegplatform richt zich op de WZC van de omliggende ELZ en zoals opgenomen op de contactlijst. Het is een open en vrijblijvend aanbod ten aanzien van de sector zonder uitsluiting. Frequentie en inhoud kan aangepast worden op basis van de context en/of input van de deelnemers.

Contact

 • Marijke Tollenaers, secretariaat Geriatrie – Algemeen inwendige, T 089 /32 55 22
 • David Fransen, divisiemanager, T 089/ 32 55 06

Beschikbaarheid leerzorgspecialisten

De inzetbaarheid van de leerzorgspecialisten blijft mogelijk. Het betreft verpleegkundigen die verbonden zijn aan het ziekenhuis, en tevens een mandaat aan UCLL invullen. Deze verpleegkundigen kunnen gevraagd worden om de woonzorgcentra te ondersteunen in de implementatie en opvolging van het isolatiebeleid. Zij trachten de voortschrijdende inzichten vanuit het ziekenhuis, en eventueel de onderliggende procedures en educatief/infomateriaal beschikbaar te stellen aan het WZC. De inzet van de LZS is steeds in onderling overleg en op maat van de vragen van het WZC. De mogelijkheid van deze ondersteuning zal actief gesuggereerd worden door onze sociale dienst, maar kan ook rechtstreeks worden aangevraagd (tijdens kantoortijd).

Contact

 • Marijke Tollenaers, secretariaat Geriatrie – Algemeen inwendige, T 089 /32 55 22

Specifieke vraag naar PBM, personeelsondersteuning en etc.

Vragen naar PBM’s, personeelsondersteuning e.d. dienen zich onvoorspelbaar aan. Het antwoord vanuit het ziekenhuis is eveneens onvoorspelbaar, gezien dit afhankelijk is van de specifeke context. Elke vraag, en elk antwoord zal dan ook uniek zijn. Daarom vragen we de WZC’s om simpelweg contact op te nemen met het ziekenhuis en de vraag toe te lichten. Vervolgens wordt er binnen het ziekenhuis zo snel mogelijk gezocht naar een gunstige oplossing.

Contact

 • David Fransen, divisiemanager,T 089/ 32 55 06
 • Sanne Thijs, zorgcoördinator, T 089/ 32 16 22

Online procedurebibliotheek

De procedurebibliotheek blijft bereikbaar op internet, en zal optimaal bijgehouden worden in functie van voortschrijdende inzichten.

Bereikbaarheid labo en testings van bewoners/personeel op indicatie

Snelle bereikbaarheid van tests, en dito resultaat is belangrijk gebleken in de eerste golf. Het is immers de basis om het beleid in het WZC zo snel mogelijk bij te sturen en een eventuele verdere uitbraak te beheersen. Het klinisch labo van het ZOL is in staat om op indicatie PCR tests snel te analyseren om het aanvragende WZC zo snel mogelijk aanknopingspunten te bezorgen om verdere beleidskeuzes te maken. Hieronder zetten we de werkwijze met het klinisch labo uiteen.

Aanvragen

Afnamemateriaal

 • Te verkrijgen na telefonisch contact [Els Vanroye T 089/32.47.17];
 • Wordt afgehaald op laboratorium zelf of gebracht via koerier;
 • Eigen materiaal kan ook gebruikt worden indien ter beschikking en in overleg met het labo.

Transport

 • Ophalen via koerier: ad hoc af te spreken [Els Vanroye T 089/32.47.17];
 • Of afleveren aan laboratorium zelf (24/24 7/7 open).

Locatie: https://www.zol.be/klinisch-laboratorium/contact

Resultaten

Opmerking: We verwijzen naar https://www.zol.be/klinisch-laboratorium

Teaching en training

Naast het aanbod van de leerzorgspecialisten, die ook kunnen ingezet worden voor teaching on site, kunnen er op vraag van de WZC steeds nieuwe thema's of vragen gesuggereerd worden. Rond deze suggesties kan er dan indien nodig opleiding gegeven worden. Op deze manier willen we als ziekenhuis een gepast aanbod kunnen blijven organiseren. De frequentie van dit aanbod zal aangepast worden aan de vragen / inschrijvingen die we ontvangen. 

Contact

 • Marijke Tollenaers, secretariaat Geriatrie-Algemeen inwendige, T 089 /32 55 22

Toegankelijkheid reguliere zorg

Als ziekenhuis willen we zo toegankelijk mogelijk blijven, en dit op elk moment van de crisis. Reguliere medische zorg kan gegarandeerd blijven in het ziekenhuis en dit op een veilige manier. Ook rond reguliere aanmeldingen tijdens piekmomenten van de crisis nodigen we WZC’s uit om actief contact op te nemen met de dienst geriatrie bij vragen tot diagnostiek of opname. Op die manier kunnen we het aanbod optimaal beschikbaar proberen te houden en aan te passen aan de noden.

Contact

 • Tijdens kantoortijd: Marijke Tollenaers, secretariaat Geriatrie – Algemeen inwendige, T 089 /32 55 22
 • Na kantoortijd: Via het algemeen nummer, T 089/32 50 50

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg