Samenwerken in tijden van Covid-19

Over de afgelopen maanden zijn zowel de ziekenhuizen als de Woonzorgcentra (WZC) geconfronteerd met een pandemie die ons gedwongen heeft om de normale en vertrouwde paden te verlaten. Ziekenhuizen dienden zich op zeer korte tijd te reorganiseren en te focussen op één bepaalde doelgroep. Angst voor schaarste inzake (IZ)bedden, materiaal en personeel was groot en domineerde de besluitvorming. WZC van hun zijde dienden zorgen toe te passen die normaliter in de ziekenhuizen zou plaatsvinden en hygiënische maatregelen hierop af te stemmen. Beiden werden geconfronteerd met bezoekstop, overlijdens in isolatie, sociale drama’s, omgaan met toegang bezoek, hygiënische maatregelen, cohorteren, isoleren, ...

Kennis en knowhow rond deze thema’s - die ons allemaal aanbelangen - zit verspreid bij de verschillende partners. Als ziekenhuis willen we onze kennis graag delen, ten dienste stellen en waar mogelijk ondersteunen zodat dit kan leiden tot voorzieningsspecifiek beleid. Omgekeerd is het als ziekenhuis van belang om de zorgen, maar ook mogelijkheden van de omliggende partners goed te kennen en aan co-creatie te doen om gezamenlijk sterker door deze crisis die ons allen treft te bewegen.

Op deze deelwebsite willen we enerzijds ons aanbod in deze samenwerking verduidelijken, en anderzijds ook de specifieke ziekenhuisprocedures ter inzage beschikbaar stellen. Aan de hand van de contactgegevens kan u ons contacteren om verder in individueel overleg te gaan.

De informatie en het didactisch materiaal dat we op de deelwebsite plaatsen zijn veelal ZOL-specifieke afspraken, richtlijnen en procedures. Ze zijn gebaseerd op de op dat moment beschikbare kennis en communicatie van de bevoegde overheden. Besluitvorming van de Veiligheidsraad, adviezen van Zorg en Gezondheid en Sciensano blijven evenwel de belangrijkste bron om beleid uit te werken.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg