Rug- en nekrevalidatie (David Back Concept)

  • Aanhoudende pijnklachten van nek en rug op basis van bvb. slijtage, ouderdom of na een rug- of nek operatie kunnen een impact hebben op het dagelijks leven en ondermijnen uw functioneren thuis, op de werkvloer en in het sociale en emotioneel welzijn. 
  • U kan als patiënt verwezen worden voor het David Back Concept. Het programma bestaat niet alleen uit de klassieke oefentherapie (spierkracht oefeningen, reconditionering en stabilisatie training) maar tevens uit een voorlichtingsprogramma over hoe onze rug en nek te gebruiken tijdens dagdagelijkse activiteiten. Op vraag kan psychologische en arbeidstraject-begeleiding ingeschakeld worden.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair pijncentrum - 2017

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg