Praktische informatie

Informatie en medicatie

Om een precies overzicht te hebben van uw toestand, is het belangrijk zoveel mogelijk informatie hierover mee te brengen en mee te delen. Ook het meebrengen van de overzichtslijst van thuismedicatie is zeer belangrijk.

Contactpersoon

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, zullen familieleden en vrienden naar uw toestand willen informeren. Als regel geven wij uitsluitend informatie aan directe familieleden. Om problemen te voorkomen, is het aangewezen dat er één contactpersoon is, wiens naam en telefoonnummer u aan de verpleegkundige doorgeeft.

Onderzoeken

De meeste onderzoeken zullen in de voormiddag plaatsvinden. Toch kan het gebeuren dat sommige onderzoeken in de namiddag worden gepland. Het kan ook zijn dat u voor een bepaald onderzoek naar een andere campus moet gaan. Het vervoer zal gebeuren door de ambulancedienst van het ziekenhuis en is uiteraard gratis.

Proefweekend

Indien u voldoende vorderingen heeft gemaakt in uw revalidatieproces, kan u, in samenspraak met het team en uw familie, tijdens het weekend 1 of 2 dagen naar huis gaan. Uiteraard moet dit goed worden voorbereid en is dit ook een soort test voor een definitief ontslag. Het biedt u de mogelijkheid om opnieuw te wennen aan de veranderde thuissituatie.

Familiegesprek

Na een aantal weken wordt met de familie van de neurologische revalidanten een gesprek gepland waarin de huidige stand van zaken door de verschillende disciplines wordt toegelicht. Toekomstige items komen eveneens aan bod.

Ontslag

Datum en tijdstip van ontslag worden bepaald door de behandelende geneesheer in samenspraak met het volledig multidisciplinair team. Er wordt een ontslaggesprek gepland met u en uw familie. Het kan zijn dat u thuis nog enige vorm van professionele hulp zal nodig hebben, bijvoorbeeld verpleegkundige zorg of huishoudelijke hulp en verdere ambulante revalidatie of behandeling. Misschien heeft u ook hulp nodig bij het zoeken naar een serviceflat of een kamer in een rust- en verzorgingstehuis. Hiervoor kan u terecht bij de dienst Patiëntenbegeleiding. De dag van het ontslag zal de verpleegkundige u of uw familie informeren over uw verdere verpleging en verzorging. Zij bezorgt u de nodige documenten en medicatie voor een 3-tal dagen. Uw behandelende geneesheer maakt uw ontslagbrief over aan uw huisarts.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet om ze aan ons kenbaar te maken.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Dirk Mergeay, Revalidatie - 2015

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg