Doelstelling

Door de multidisciplinaire zorgverlening trachten we de zelfredzaamheid te bevorderen, waardoor we u en uw familie zo goed mogelijk op het ontslag voorbereiden. Binnen het totale revalidatieproces vragen wij uw actieve deelname.

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team bestaat uit 20 personen onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Dagelijks is er voor u een verantwoordelijk verpleegkundige die instaat voor uw dagelijkse verzorging. Zij zet zich in om uw genezing te bevorderen en u te helpen bij het herwinnen van uw zelfstandigheid. Deze verpleegkundige staat ook in voor de uitvoering van de behandeling zoals voorgeschreven door de arts.

Twee logistiek assistenten ondersteunen het verpleegkundig team. Zij staan in voor het gebeuren rond voeding en het vervoer naar verschillende onderzoeken.

Kinesitherapie

De kinesitherapeut(e) helpt de motorische mogelijkheden te verbeteren. De behandeling wordt opgesteld naargelang de aandoening: het aanleren van functionele transfers, herstellen van mobiliteit en spierkracht, herstellen van coördinatie, evenwicht en gangrevalidatie zijn belangrijke bouwstenen tijdens het revalidatieproces. Naargelang het functioneren, kan u in aanmerking komen om deel te nemen aan conditie-, romp of matoefeningen.

Ergotherapie

De ergotherapeut(e) helpt u opnieuw vertrouwd te geraken met alle activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Via doelgerichte activiteiten tracht zij functies en vaardigheden te trainen en/of alternatieve handelingswijzen aan te leren. Indien nodig krijgt u advies over eventuele hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

Logopedie

De logopedist(e) behandelt revalidanten van wie de geschreven en/of gesproken taal gestoord is. Eveneens wordt er gewerkt rond cognitieve functietraining. Mogelijke slikproblemen worden behandeld. Voedingsbegeleiding en advies kunnen gegeven worden.

Psychologie

De psychologe kan ingeschakeld worden om problemen met het geheugen, de aandacht of het probleemoplossingsvermogen in kaart te brengen aan de hand van een neuropsychologisch testonderzoek. Verder kan zij een rol spelen in het geven van informatie en adviezen en in de begeleiding van verwerkings- en gedragsproblemen. Ook de partner wordt betrokken.

Diëtiek

De diëtist zorgt - in samenspraak met u, de arts en een verpleegkundige - voor een aangepast dieet.

Dienst patiëntenbegeleiding

De sociaal verpleegkundige helpt u en uw familie met vragen rond opvangregelingen, moeilijkheden met administratie, thuisverpleging, maaltijden aan huis, financiële problemen, persoonlijke problemen, regelingen weekend en familiegesprekken. U mag de sociaal verpleegkundige in het begin van de opname verwachten voor een verkennend gesprek.
Tel. 089/32 16 48

Revalidatieteam

Het revalidatieteam vergadert wekelijks op woensdag zodat we een totaalbeeld krijgen van de revalidant. De behandeling van elke revalidant wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast met het oog op een optimale revalidatie.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Dirk Mergeay, Revalidatie - 2015

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg