Van ziekenhuis naar ambulante revalidatie

Van ziekenhuis naar ambulante revalidatie

Als een ontslag uit het ziekenhuis naar huis dichterbij komt, kan uw behandelende arts in het ziekenhuis u aanmelden voor een gesprek met de revalidatiearts. Ook als u recent geen revalidatie volgde, maar denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan via de huisarts een afspraak voor de raadpleging aangevraagd worden. Tijdens dit gesprek zal bekeken worden hoe en waar de revalidatie kan georganiseerd worden.

Indien er nood is aan verdere therapie in ons revalidatiecentrum, wordt er meteen bij uw ziekenfonds een aanvraag gedaan tot tussenkomst in de vergoeding van de therapie.
Revalidanten die moeilijk te been zijn, kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van aangepast (rolstoel)taxivervoer. De taxi brengt u van uw woonplaats naar de therapie en terug.

Er wordt voor elke revalidant een programma op maat uitgeschreven. Het programma geeft aan welke therapieën en behandelingen op welke dagen van de week zullen plaatsvinden. Eenmaal dit duidelijk is, zal dit uw wekelijks programma worden.
Tijdens de revalidatie zal op vaste tijdstippen en in teamverband uw revalidatie geëvalueerd  en zo nodig bijgestuurd worden. Er wordt steeds uitgegaan van de doelstellingen die u samen met het team voor de aanvang van uw revalidatie heeft besproken. 
Vervolgens worden u en uw familie bij de revalidatiearts uitgenodigd voor de nabespreking.
Op die manier bent u als revalidant steeds actief betrokken bij uw revalidatie en de uiteindelijke doelstellingen die we samen vooropstelden.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2017

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg