Van ziekenhuis naar ambulante revalidatie

U werd zopas geconfronteerd met hart- of vaatproblemen. Om uw herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kreeg u het advies van uw arts om te starten met een aangepast revalidatie programma.
Met de hartrevalidatie wilt het cardiaal team u helpen zo snel mogelijk weer beter te worden zodat u uw werk en hobby’s kunt hervatten. Bovendien willen we u helpen een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding, minder stress en eventuele rookstop.

Hospitalisatie fase

Vanaf dag 1 van uw opname in het ziekenhuis wordt u opgevolgd door ons cardioteam. Vervolgens wordt een aanvraag ingediend om te starten met het ambulante revalidatieprogramma wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.

Ambulante fase

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit fysieke trainingen met medische opvolging. In totaal gaat het om 45 sessies over een periode van 6 maanden. U zal begeleid worden door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en de sociale dienst.

Het programma is gericht op een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook mogelijke risicofactoren worden preventief aangepakt. Het zal niet enkel uw herstel bevorderen maar ook helpen om nieuwe problemen te voorkomen. Maandelijks vinden er infosessie plaats om u bijkomend te informeren over de meest voorkomende hart- en vaatziekten, het nut van cardiale revalidatie, gezonde voeding en psychosociale begeleiding.

Ook is er aandacht voor uw psychisch welzijn en leren we u omgaan met spanningen en stress.

De stap tot bewegen en anders leven is soms moeilijk, maar vaak wel levensnoodzakelijk!

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. dr. Wilfried Mullens, Cardiale revalidatie - 2015

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg