Wie werkt er

Wat onderscheidt onze revalidatie-afdeling van een andere afdeling binnen het ziekenhuis? In de eerste plaats de tijd die besteed wordt aan het oefenen, zowel in de voor- als in de namiddag. Niet enkel de kinesisten helpen je hierbij maar ook de ergotherapeuten, de logopedisten, de psychologen en niet te vergeten de verpleegkundigen die de aangeleerde handelingen continue mee inoefenen.

De kinesitherapeut richt zich op beweeglijkheid, spierkracht, uithouding en coördinatie.  Op onze revalidatie-afdeling is hiervoor een oefenzaal ter beschikking met een uitgebreide set oefentoestellen.

De ergotherapeut legt de klemtoon op het verbeteren van uw mogelijkheden door middel van:

  • evenwichtsoefeningen voor zitten en staan;
  • ADL-activiteiten (Activiteiten van het Dagelijkse Leven): dit zijn wassen, kleden, eten, kleine huishoudelijke taken, …;
  • verbeteren van concentratie en geheugen;
  • stimuleren van probleemoplossend denken;
  • informeren over hulpmiddelen en het gebruik ervan;
  • aandacht voor eventuele aanpassingen aan uw huis bij ontslag, een huisbezoek is dan mogelijk.

Tijdelijk afhankelijk zijn van hulp van anderen of de impact van een ingreep/opname vallen soms ook mentaal zwaar. Voor deze en andere mentale begeleiding is er een psychologe aanwezig die u hierin, indien nodig, bijstaat.

Vragen over uitkeringen, vergoedingen en een groot deel van de praktische regelingen voor hulp na ontslag worden geregeld door de sociale dienst die dagelijks aanwezig is op de afdeling.

Indien nodig helpt de logopediste u, door middel van aangepaste oefeningen, bij een probleem van de stem, de taal en/of het slikken.

De diëtiste werkt samen met u een voorstel uit voor aangepaste voeding, indien nodig.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg