Organisatie, dagschema, weekends en feestdagen

Organisatie en dagschema

Quasi alle behandelingen gebeuren in kleine groepen en ook de maaltijden zijn een groepsgebeuren. Eten gebeurt immers in onze eetzaal. Die momenten samen maken dat er meer kan geoefend worden, dat er meer sociaal contact is en dat er een positieve sfeer ontstaat door het contact met lotgenoten. Dit samen-leven en oefenen bevordert het herstel. Dat  werd aangetoond in verschillende wetenschappelijke studies.

Na het opstaan, wassen, aankleden en eten – handelingen die u onder begeleiding zoveel mogelijk zelf probeert te doen – is het tijd voor de eerste oefensessie van de dag. De trainingen worden gespreid over voor- en namiddag, maar gemiddeld kan u toch rekenen op 2,5 tot 3,5 uur oefensessies per dag. De oefenmomenten staan op een nota die in de kamer hangt, zodat eventuele bezoekers hiermee rekening kunnen houden. Na het avondmaal is er vrije tijd. Dan kan u met uw bezoek eventueel naar het nabijgelegen cafetaria gaan of naar het terras in de revalidatietuin.

De revalidanten dragen gewone kleding of sportkledij zodat u niet het gevoel hebt in een klassieke ziekenhuisafdeling te verblijven. Toch maken we deel uit van een acuut ziekenhuis zodat alle onderzoeken en consulten die mogelijk zijn op een andere ziekenhuisafdeling, ook hier kunnen gebeuren.

Dagelijks maken de artsen een zaalronde. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gebeurt dit tussen 9 en 11uur; op donderdag tussen 14 en 16 uur.

Wondverzorgingen en onderzoeken worden zoveel mogelijk gepland tussen de therapie-uren door.

Weekends en feestdagen

Indien medisch verantwoord en praktisch haalbaar, mag u in het weekend of op feestdagen voor enkele uren of het hele weekend, het ziekenhuis verlaten. Zo merkt u of u thuis alle nodige handelingen kan uitvoeren. Zaken die nog niet of moeilijk liepen, worden dan extra ingeoefend bij uw terugkeer naar de afdeling. Zo zijn we er zeker van dat u alle nodige handelingen kan uitvoeren wanneer u definitief naar huis gaat.

Na een vrije dag of weekend verwachten we u ten laatste vóór 20 uur terug in het ziekenhuis.

Revalidatieafdeling ZMKWanneer u het ziekenhuis verlaat, mag u in geen enkel geval hulpmiddelen die eigendom zijn van de revalidatie-afdeling, meenemen. Indien nodig, zorgt u of uw familie zelf voor de huur van rollator, krukken, rolstoel, enz. Dit kan bij het Wit-Gele kruis, het Rode Kruis, enz.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg