Revalidatieafdeling

Gelukkig hoeven de meeste mensen na een orthopedische ingreep niet lang in het ziekenhuis te blijven. Soms is een langere herstelperiode nodig dan enkel het verblijf op de acute dienst.

Dit kan te maken hebben met de breuk of ingreep op zich (bv. steunverbod), maar ook met een vertraagde wondheling, opgelopen complicaties of andere aandoeningen. Al deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat men nog niet zelfstandig genoeg is om naar huis te gaan. Hoe zelfstandig iemand moet zijn om naar huis te gaan, hangt vaak ook af van de leefsituatie: is de woning voldoende aangepast en is er voldoende hulp aanwezig?

Hoewel de aandoeningen die in aanmerking komen voor opname meer zijn uitgebreid in de loop van de tijd, ligt de focus bij ons nog steeds op de revalidatie van orthopedische aandoeningen.

De meerderheid van onze patiënten zijn dan ook mensen die recent een prothese ingeplant kregen, die een amputatie ondergingen of die breuken opliepen die al dan niet geopereerd werden.

Ook letsels van de zenuwen in het ruggenmerg of in de ledematen komen in aanmerking.

Als een extra herstelperiode en oefeningen een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk maken, kan een opname op een revalidatie-afdeling nuttig zijn.

Er moeten wel enkele randvoorwaarden vervuld zijn om opgenomen te worden op de revalidatie-afdeling. Om te beginnen moet je voldoende gemotiveerd zijn om te willen oefenen, je moet het aangeleerde kunnen toepassen en je moet in staat zijn om te leren. Belangrijke geheugenstoornissen, medische aandoeningen die ervoor zorgen dat men niet kan trainen of infectieuze problemen met besmettingsgevaar voor andere patiënten, kunnen een opname op de revalidatie-afdeling in de weg staan.

Lokalisatie en kamers

De revalidatie-afdeling ligt op het gelijkvloers en heeft 20 erkende Sp-locomotorische bedden.  Volg hiervoor de route A05 - A09.

Er zijn 10 individuele kamers en 5 tweepersoonskamers.  Alle kamers beschikken over alle comfort, sommige zijn ook uitgerust jmet aparte plafondlift en steeds is er een aangepaste badkamer aanwezig. 

U kan uw voorkeur doorgeven bij de opname of bij de aanvraag.

De uiteindelijke beslissing van kamertoewijzing ligt wel steeds bij ons, afhankelijk van de medische noodzaak en een optimale bedbezetting.

Aan de afdeling ligt een terras met revalidatietuin. Hier leert u opnieuw veilig in en uit een auto te stappen en u te verplaatsen met hulpmiddelen op minder vlakke ondergronden.

Revalidatieafdeling

Opname

We proberen zoveel mogelijk vooruit te plannen. Indien een ingreep gepland is, wordt vaak op voorhand de mogelijkheid tot opname op de revalidatie-afdeling besproken door de sociale dienst of uw arts, zeker indien aanwijzingen bestaan dat dit wel eens nuttig zou kunnen zijn. Er kan dan een aanmelding gebeuren waarbij het soort operatie en de geplande operatiedatum worden doorgegeven zodat we voor u op onze afdeling een plaats kunnen voorzien. Soms nemen patiënten of familie daarvoor zelf contact met ons op.

Indien de ziekenhuisopname ongepland is, wordt deze inschatting in de eerste dagen van uw verblijf gemaakt en met u besproken. Dan gebeurt de aanmelding enkele dagen voor de transfer naar de revalidatie-afdeling.

Wij hebben liefst dat uw arts en de sociale dienst ons eigen aanmeldingsformulier gebruiken voor de opname-aanvraag. Het kan doorgemaild (revalidatie@zmk.be) of gefaxt (089 50 50 40) worden. We nemen daarna contact met de afdeling of sociale dienst om de opnamedatum vast te leggen.

Voor een opname brengt u mee:

  • makkelijke, loszittende dagkledij;
  • schoenen die aan de achterzijde de voet omsluiten (geen instekers);
  • identiteitskaart;
  • speciale thuismedicatie.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg