Historiek

Alles begon in 2001 met de opstart van de revalidatie-afdeling.

De revalidatie-afdeling ontstond als een samenwerkingsverband tussen het Ziekenhuis Maas en Kempen en het Mariaziekenhuis. Doel was om de patiënten, uit de wijde omgeving, een semi-acute opvang van beperkte duur te bieden. Dus een opname voor patiënten met een vergelijkbare pathologie,  die nog onvoldoende functionele mogelijkheden hebben om terug te keren naar de eigen leefomgeving.
De artsen zijn tot nu toe ook nog steeds werkzaam in beide ziekenhuizen en behoren tot de groep locomotorische aandoeningen.
De nadruk ligt omwille van deze structuur, nog steeds op het behandelen van patiënten met problemen van het spier- en beendergestel.

De eerste ambulante patiënten volgden dan snel.

In 2007 is dan meer formeel een ambulante revalidatie opgericht die zich toelegt op de revalidatie van enkele specifieke patiëntgroepen.
Ondertussen werden we erkend als multidisciplinair team voor het voorschrijven van mobiliteitshulpmiddelen, werd er een overeenkomst afgesloten met FEDRIS voor de rugrevalidatie en werd de samenwerking met andere diensten uitgebreid. Zo kwam er een conventie voor cardiale revalidatie en werd een aanzet tot netwerk voor revalidatie opgericht tussen de ziekenhuizen uit de regio.

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg