Financieel

Opnameafdeling

Algemene informatie over de prijzen van opnames binnen ZOL Maas en Kempen kan u hier vinden.

Naast deze wettelijke prijzen voor het ziekenhuisverblijf, de materialen en de geneesmiddelen, bestaan de kosten bij opname op de revalidatie-afdeling nog uit de erelonen van de specifieke revalidatie-behandelingen.  Bij keuze voor een éénpersoonskamer komt hier nog bij de opleg voor de kamer (hotelkost) en specifiek voor de revalidatie-afdeling een ereloonsupplement van 50%.  Dit laatste komt trouwens niet toe aan de arts maar gaat naar het ziekenhuis en het werkingsbudget die hiermee bepaalde tekorten - omwille van ziekenhuisonderfinanciering - willen opvullen en investeren in nieuwe medische technologie.  Deze bijkomende hotelkost voor een éénpersoonskamer bedraagt 53 euro per dag en het ereloonsupplement varieert tussen de 7 euro en 34 euro per dag afhankelijk van uw aandoening.

Het uiteindelijke bedrag dat u zelf dient te betalen verschilt uiteraard sterk, afhankelijk van de aandoening, de verblijfsduur, de kamerkeuze en de benodigde onderzoeken. Als richtprijs voor een ongecompliceerde opname op een tweepersoonskamer van 21 dagen op de revalidatie-afdeling, kan u rekenen op 250,47 euro als WIGW en als gewoon verzekerde op 589,91 euro. Voor dezelfde opname maar op een éénpersoonskamer zou dit 2 011,78 euro bedragen als WIGW, en als gewoon verzekerde 2 379,15 EUR.

Bij opname op een éénpersoonskamer vragen we een voorschot 150 EUR.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien je om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien je zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.

Bij ontslag betaalt iemand als WIGW 107 EUR voor een tweepersoonskamer, en 456 EUR voor een éénpersoonskamer. Dit bedrag is een voorschot op de eindafrekening.  Als gewoon verzekerde is dit respectievelijk 217 EUR en 620 EUR.

Als u een hospitalisatieverzekering én een goedkeuring hebt via DKV, Medilink of Assurcard betaalt u geen voorschot bij opname of ontslag.

Deze prijzen gelden enkel als u in regel bent met een Belgisch Ziekenfonds of een S2 (E112) van een buitenlands ziekenfonds kan voorleggen.

Indien u vragen heeft over uw factuur kan u best contact opnemen met de facturatiedienst: facturatiedienst@zmk.be

 

Ambulante revalidatie

Alle ambulante behandelingen gebeuren aan conventietarief, er worden geen bijkomende supplementen aangerekend door het ziekenhuis of de artsen. Dit wil onder andere ook zeggen dat ook hier een onderscheid gemaakt wordt tussen gewoon verzekerden en mensen met een voorkeursstatuut.

Het zelf te betalen bedrag voor een behandeling verschilt dan naargelang de uitvoerder en het stelsel waaronder de revalidatie gebeurt.

Het is een heel uitgebreide lijst maar als voorbeeld geven we hier de remgelden per dag behandeling voor enkele van de meest voorkomende behandelingen en de mogelijke remgelden afhankelijk van uw statuut:

  Minimum remgeld/dag Maximum remgeld/dag
K15 3,54 7,09
K20 4,13 8,27
K30 (meeste longrevalidatie,..) 1,77 3,54
K45 (meeste knie/heupprothese,..) 2,66 5,32
K60 (amputatie/CVA, rugschool,…) 3,54 7,09
Cardioconventie 1,70 3,41

bedragen 2017

Indien u op voorhand precies wil weten onder welk statuut u valt, kan u best even contact opnemen met de dienst tarificatie (089 50 51 51) of met uw ziekenfonds.

Soms betaalt een hospitalisatieverzekering deze remgelden terug, meestal aansluitend op een ingreep, maar dit vraagt u best na bij uw hospitalisatieverzekering.

Iemand die de rugscholing volgt via FEDRIS, zal ook een deel van deze remgelden later teruggestort krijgen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg