Rugschool

Wie van ons heeft er nog nooit last gehad van zijn/haar rug?
Gelukkig gaat het in de grote meerderheid van de gevallen slechts om een tijdelijk probleem dat vaak zelfs zonder behandeling verdwijnt.

Bij een beperkte groep heeft rugpijn echter een meer aanslepend karakter. Het wordt dan chronische rugpijn met vaak een invloed op dagdagelijkse activiteiten, zowel thuis als op het werk.

Ook al is de hinder hier belangrijk, toch tonen medische onderzoeken slechts in een beperkt aantal gevallen afwijkingen die gevaarlijk zouden zijn of die kunnen gecorrigeerd worden met een redelijke kans op succes op het verdwijnen van de rugklachten.

Met medicatie of infiltratietechnieken kunnen we wel proberen tijdelijk de pijn beter te controleren maar meestal zijn het de levensstijlaanpassingen het belangrijkst voor het herstel op langere termijn. Aanpassingen houden onder meer in: de rug meer belastbaar maken en houden.

Na een uitgebreide testing, kan er geoefend worden op speciaal hiervoor ontworpen toestellen, afgewisseld met enkele theoretische en praktische lessen. Deze worden gegeven door zowel dr. Bobbaers, de ergotherapeut als de psychologe.

Het revalidatiecentrum is erkend door FEDRIS in het kader van het rugpreventieprogramma voor werknemers.  Dit houdt in dat sommigen een aanvraag kunnen doen voor teugbetaling van de remgelden en een deel van de vervoerskosten. Een eventuele toelating door het FEDRIS verandert niets aan het programma op zich. Om deze toelating te worden moeten er wel enkele voorwaarden voldaan zijn, die zowel betrekking hebben op uw aandoening als op de CAO waaronder u als werknemer valt.  Een deel van het aanvraagformulier wordt door uw arbeidsgeneesheer ingevuld, het andere deel door ons.

Op regelmatige basis is er ook een multidisciplinair overleg met de fysisch geneesheer-revalidatie-arts, anesthesist-algoloog, pijnverpleegkundige en pijnpsychologe waar complexere casussen besproken worden.
Bekijk hier de deelsite van onze pijnkliniek.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg