Locomotorische en neurologische revalidatie

Meestal zal dit doorgaan bij een kinesist in de privépraktijk of bij u thuis als verplaatsingen onmogelijk zijn.

Enkel indien er een periode van meer intensieve of multidisciplinaire revalidatie noodzakelijk is, kan u hiervoor terecht in het ziekenhuis. Meestal sluit dit aan op een (nieuw) event dat een hospitalisatie noodzakelijk maakte of is er tijdelijk nood aan een ander soort expertise. De termijn om te revalideren in het ziekenhuis is steeds beperkt en afhankelijk van de noodzaak. U brengt ongeveer twee uur door in het ziekenhuis. Er is geen verdere dagopvang voorzien. 

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Donald Bobbaers, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - 2021

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg