Welkom (Orthopedische revalidatie)

Onderging u recent een ingreep ten gevolge van een orthopedische aandoening zoals een gewrichtsvervangende operatie, een osteosynthese ingreep of na een (poly)trauma? Dan zal een multidisciplinair team van orthopedisch chirurgen, (sociaal) verpleegkundigen, logistiek assistenten en paramedici uw situatie nauwgezet opvolgen en de revalidatie opstarten.

Klinische fase

weWalk

In het kwaliteitsprogramma ‘weWalk’ wordt de patiënt die een totale heupprothese of totale knieprothese ondergaat, beschouwd als een partner in zijn zorgtraject.

Dit programma gaat uit van het welzijn van de patiënt, en niet van het ziek-zijn. Het is een groepsgebeuren, en is doorweven met patiënteneducatie en -participatie.

Zowel voor de patiënt, de zorgverstrekker als het ziekenhuis biedt 'weWalk' tal van voordelen. De patiënt staat centraal en wordt actief betrokken in zijn behandelings- en zorgtraject. Het groepsgebeuren zorgt voor een sneller herstel, waardoor de patiënt sneller het ziekenhuis kan verlaten. Door een goede afstemming en standaardisatie, streven de chirurgen van hun kant naar een daling van het aantal complicaties en naar een optimalisatie van de operatietijd.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg