Welkom (Oncologische revalidatie)

Wanneer u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, is dit meestal een ingrijpende gebeurtenis. Uw leven staat plots stil en u komt mogelijk terecht in een rollercoaster van onderzoeken, afspraken en intensieve behandelingen. De behandeling kan een grote impact hebben op uw functioneren en de kwaliteit van leven. Met het oncologisch revalidatieprogramma willen wij u proberen te helpen om het dagelijkse leven opnieuw op te nemen. Hierbij zullen we ons focussen op zowel de fysieke revalidatie, als het psychosociaal welzijn. Op deze manier trachten we uw functioneren te vergroten en uw levenskwaliteit te verbeteren.

Poliklinische fase

Het Beweegsaam programma

Hebt u uw radio- of chemotherapie beëindigd?
Bent u nog niet voldoende op krachten na een heelkundige ingreep?
Hebt u last van vermoeidheid, een energietekort of emotionele problemen?

Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan een soortgelijk programma zich duidelijk beter voelen en dat klachten zoals vermoeidheid afnemen.

Binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg bieden we 2 trajecten aan:

Beweegsaam: revalidatie na borstkanker.

Beweegsaam: revalidatie na een oncologische aandoening.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, revalidatie-2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg