Welkom (Obesitasrevalidatie)

Obesitas is een chronische aandoening gekarakteriseerd door een toegenomen opstapeling van lichaamsvet. Een belangrijk aspect binnen het ontstaan van obesitas is een verhoogde energie-inname (door voeding) en/of een verlaagd energieverbruik (door beweging), hoewel dit niet de enige oorzaak is.
Ongeveer 15% van de Belgische bevolking lijdt aan obesitas en dit percentage neemt nog steeds toe. Dit is een trend die wereldwijd zichtbaar is.
Overgewicht en obesitas brengen heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek laat zien dat een gewichtsreductie van 5-10% van het oorspronkelijk gewicht reeds zorgt voor een afname van deze gezondheidsrisico’s. Wij willen je graag op weg helpen naar een gezonde levensstijl door samen op een medisch verantwoorde manier aan je gewicht en gezondheid te werken.

Obesitasrevalidatie

Over een periode van 24 weken staan er sessies fysieke revalidatie, dieet- en psychologische begeleiding gepland.
De diëtist gaat door middel van groepssessies een gezond en evenwicht eetpatroon opstellen. De focus ligt op het bevorderen van de gezondheid waarbij opvolging op lange termijn noodzakelijk is.
De groepssessies van diëtiek zijn gebaseerd op theoretische kennis alsook de praktische uitvoering hiervan.

Tijdens de groepssessies met de psycholoog wordt jouw motivatie om je levensstijl aan te passen besproken. Er worden individuele, realistische en haalbare doelstellingen opgesteld. We willen je helpen om inzicht te krijgen in uitlokkende prikkels (wat leidt er, naast fysieke hongergevoelens, tot eetgedrag? bijvoorbeeld: emoties, conflicten, het zien van eten…)? Er gaan technieken aangeleerd worden om met deze prikkels te leren omgaan. Ook het aanpakken van hindernissen die ook op lange termijn je veranderplan kunnen saboteren, wordt besproken (door bijvoorbeeld het versterken van sociale vaardigheden). Er wordt ook extra aandacht gegeven voor terugvalpreventie.

Het revalidatieprogramma bestaat uit 2 trainingssessies (1,5 uur per sessie) gedurende 24 weken.
Binnen deze 24 weken zullen er 5 testmomenten plaatsvinden bestaande uit een inspanningstest, een wandeltest en enkele krachtmetingen. Tijdens de trainingssessies volg je een individueel trainingsprogramma met continue hartslagmonitoring. Gedurende de eerste 6 weken van het programma ligt de nadruk op het verbeteren van de conditie door middel van een fitnessprogramma. Vanaf week 7 wordt één van de trainingssessies vervangen door een externe sportactiviteit onder begeleiding. Op deze manier willen we je laten kennismaken met verschillende bewegingsvormen. Verder zullen er enkele korte infosessies plaatsvinden waarbij verschillende thema’s aan bod komen

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Yves Kockaerts, Endocrinologie - 2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg