Welkom (Neurologische revalidatie)

Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een recent doorgemaakt hersenletsel zoals een beroerte (CerebroVasculair Accident of CVA veroorzaakt door een herseninfarct of bloeding), na een hoofdtrauma tgv ongeval of na een herseningreep.

Ons revalidatieprogramma omvat een patiëntspecifiek en individueel oefenprogramma. De behandeling richt zich op het revalideren van bewegingsbeperkingen, gevoelsstoornissen, spraak- en taalstoornissen, cognitieve en affectieve stoornissen.
Het doel is een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te bereiken.
We besteden aandacht aan ondersteuning en begeleiding van de revalidant, zijn familie en directe naasten bij het verwerken van de gevolgen van de aandoening.

Klinische fase

De acute klinische revalidatie vindt plaats in ZOL Genk, campus Sint-Jan, hier zal de revalidatie worden aangevat om zo snel mogelijk de revalidatienoden vast te stellen en therapeutisch te behandelen.

Het bepalen van Individuele revalidatiedoelstellingen en het opstellen van een revalidatieplan gebeuren in lijn met ons revalidatieconcept. We streven steeds naar het stellen van realistisch haalbare behandeldoelen niet alleen in functie van het opstellen van een effectief revalidatiebeleid, maar ook voor het inzicht van de patiënt en diens naastbetrokken.

Op aanraden van de behandelend arts kan indien nodig de revalidatie verderlopen op een gespecialiseerde revalidatieafdeling in ZOL Genk, campus Sint-Barbara. Hier wordt het functioneringsniveau verder geoptimaliseerd richting de thuissituatie.

Poliklinische fase

Het ambulant revalidatiecentrum is een erkend revalidatiecentrum met mogelijkheid tot rolstoelvervoer. Hierdoor kunnen patiënten in een multidisciplinaire setting verderwerken aan hun herstel nadat ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg