Welkom (Bekkenbodemrevalidatie)

Bekkenbodemklachten zijn vaak nog een groot taboe. Heel veel patiënten lopen jarenlang rond met plas- of stoelgangproblemen, maar durven hiermee niet naar een arts gaan of denken dat dit de normale gang van zaken is bij het ouderdomsproces.

Sinds enkele jaren hebben wij in het ZOL een Bekkenbodemcentrum waar zowel mannen, vrouwen als kinderen terecht kunnen met specifieke bekkenbodemklachten die gaan van broekplassen, bedplassen, urine- of stoelgangverlies en seksuele dysfuncties.

Ook op de dienst materniteit wordt aan jonge mama’s de nodige educatie gegeven. Dit gebeurt ook op de dienst urologie na een radicale wegname van de prostaat.

Onze gespecialiseerde bekkenbodemtherapeuten en kinesitherapeuten nemen u onder hun hoede.

Klinische fase

Op de betrokken verpleegafdelingen zal één van onze therapeuten postpartum of postoperatief langskomen om u reeds uitgebreide informatie/oefeningen te geven.

Zij zullen u tevens een verwijslijst van gespecialiseerde therapeuten in uw buurt doorgeven waar u, na uw ziekenhuisopname, terecht kan voor het verdere verloop van uw revalidatieprogramma.

Polyklinische fase

Het bekkenbodemcentrum werkt nauw samen met de artsen van de raadpleging pediatrie, urologie, gastro-enterologie en gynaecologie.

Hier ontvangen wij ambulante patiënten die multidisciplinair opgevolgd worden. Indien u hier uw behandeling wenst aan te vatten, zal u een voorschrift van uw behandelende arts nodig hebben.

Dit kan zowel door een arts van de bovenstaande diensten, als door uw eigen huisarts.

Wanneer u uw behandeling hier start, zal u een uitgebreide educatie krijgen betreffende de werking van de bekkenbodemspieren, het ontstaan en/of het voorkomen van bepaalde klachten en u zal aangepaste oefeningen krijgen die voor uw klacht van toepassing zijn.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Peter Hallet, Revalidatie - 2019

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg