Opname campus Maas en Kempen

Opname

Een opname in het ziekenhuis brengt heel wat vragen met zich mee. Via deze rubriek proberen we een antwoord te geven op veelgestelde vragen.

De kostprijs

De kostprijs van uw ziekenhuisopname is afhankelijk van diverse factoren. Via deze rubriek trachten we u zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke kosten. Lees meer

Ombudsdienst

Soms gebeurt het dat iets niet verloopt zoals u verwachtte en kan er ontevredenheid ontstaan. In dit geval kunt u beroep doen op de ombudsdienst. De ombudsdienst neemt een neutrale houding aan voor de behandeling van uw klacht. Lees meer

Aansprakelijkheid

ZOL campus Maas en Kempen is niet voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn aansprakelijk.

Het ziekenhuis is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis werken.
Dit zijn verpleegkundigen, vroedkundigen, kinesisten, apothekers en andere medewerkers.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zelfstandige beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het ziekenhuis.
Dit zijn bijvoorbeeld (tand-)artsen, kinesisten, podologen en andere (para-)medische beroepsbeoefenaars.

Eventuele vragen in verband met de aansprakelijkheid van een welbepaalde beroepsbeoefenaar mag u richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis: mevrouw Kim Moors, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik op het nummer 089 50 50 60 of per mail ombudsdienst@zmk.be

Verzekeringsstatus

Alle beroepsbeoefenaars, zowel die in loondienst als de zelfstandigen, die werkzaam zijn op ZOL campus Maas en Kempen zijn voldoende verzekerd.

Conventiestatus

Binnen ZOL campus Maas en Kempen zijn alle artsen, ongeacht of ze al of niet geconventioneerd zijn, gehouden aan de conventietarieven.

Meer informatie omtrent de conventiestatus van een welbepaalde zorgverstrekker kan u vinden op de website van het RIZIV:

https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/

 

 

Agenda

ZOL JOB FAIR
vrijdag, 15 oktober, 2021 - 16:30
Informatieavond Borstreconstructie (BRA-day)
woensdag, 20 oktober, 2021 - 19:00 tot dinsdag, 14 december, 2021 - 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 14 december, 2021 - 19:30 tot 21:00

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg