Het medisch dossier

U hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard medisch dossier. U hebt het recht om uw patiëntendossier in te kijken. U kan ook iemand aanduiden die het dossier samen met u of in uw plaats inkijkt. U kan een kopie aanvragen van uw dossier. Uw aanvraag moet binnen de vijftien dagen worden behandeld.

Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier en is er geen klacht aan verbonden, dan kan u zich rechtstreeks wenden tot het medisch archief:

  • bereikbaar tussen 09:00 en 16:30
  • tel. 089/32 40 20
  • locatie A0.44 

Indien er wel een klacht aan verbonden is, kan u best contact opnemen met de ombudsdienst.

Zijn er uitzonderingen?

U mag enkel informatie met betrekking tot uzelf lezen.
U mag de persoonlijke nota's van de arts niet lezen.
De zorgverlener kan informatie weigeren als hij van mening is dat ze een gevaar voor uw gezondheid kunnen zijn. In dat geval kan alleen een andere, door u aangeduide, zorgverstrekker het dossier lezen.

Wie mag u vertegenwoordigen?

Indien u meerderjarig bent, kan u zelf voor uw rechten als patiënt opkomen. Als u daar niet meer toe in staat zou zijn, mag uw echtgenoot of samenwonende partner uw rechten uitoefenen. Als u geen partner heeft, kunnen dit ook andere familieleden zijn.

U kan ook op elk moment zelf een vertegenwoordiger aanduiden die in uw plaats kan optreden wanneer u daar zelf niet meer toe in staat zou zijn. U kan steeds op uw beslissing terugkomen.

Wat bij overlijden?

Bij overlijden kunnen de echtgenoot of samenwonende partner en bloedverwanten tot de tweede graad een zorgverstrekker aanduiden om uw dossier te raadplegen. Ze moeten daarvoor wel een specifieke reden hebben. Daarnaast mag u zelf tijdens uw leven geen verzet aangetekend hebben.

Formulieren

 
 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 29 juni, 2021 - 19:30 tot 21:00
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 31 augustus, 2021 - 19:30 tot 21:00
Informatieavond Borstreconstructie (BRA-day)
woensdag, 20 oktober, 2021 - 19:00 tot dinsdag, 14 december, 2021 - 21:00

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg