Toelichting bij de ziekenhuisfactuur

Elke factuur van het Ziekenhuis Oost-Limburg is opgesteld volgens de geldende RIZIV-reglementering.
De tarieven die het ziekenhuis toepast zijn gebaseerd op de desbetreffende overeenkomsten. De bedragen op uw factuur zijn afhankelijk van de verzekeringstoestand bij uw ziekenfonds. Informatie hierover krijgt u bij uw ziekenfonds. Belangrijk is dat, voor wat het verblijf in ons ziekenhuis betreft, u enkel de factuur van het Ziekenhuis Oost-Limburg dient te betalen. De totale kostprijs omvat vijf onderdelen die terug te vinden zijn op de verpleegnota: verblijfskosten, apotheek (geneesmiddelen en implantaten), medische en paramedische honoraria, andere leveringen en diverse kosten. Graag overlopen wij even deze verschillende onderdelen.

Het Ziekenhuis Oost-Limburg heeft voor een 30-tal ingrepen prijsindicaties uitgewerkt. Deze prijsindicaties geven u een eerste idee van de kosten die u mag verwachten.

1. Verblijfskosten

Deze kosten omvatten alles wat verband houdt met de kamer waarin men verblijft en de verpleegkundige zorgen die verstrekt worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat men kiest en van de duur van hospitalisatie.

1.1 Verblijfskosten hospitalisatie

De berekening van het remgeld of de ‘persoonlijke tussenkomst’ van de patiënt gebeurt op basis van gegevens, bepaald door uw ziekenfonds. Het forfait voor geneesmiddelen bedraagt € 0.62 per dag als persoonlijke tussenkomst.

Het ‘supplement kamer’ wordt aangerekend naargelang het gekozen type van kamer. Bij opname tekent u immers een opnameformulier waarop de keuze van de kamer vermeld staat. Indien het om medische redenen nodig is opgenomen te worden in een éénpersoonskamer, wordt naast de persoonlijke tussenkomst, geen supplement aangerekend. In dit geval is een voorafgaandelijke verklaring van de behandelende geneesheer wel noodzakelijk.

Het kamersupplement is als volgt:  

  • voor een gemeenschappelijke kamer: geen supplement
  • voor een individuele kamer: € 43,00 per dag
  • voor een grote individuele kamer met douche: € 73,00 per dag
  • voor een luxe individuele kamer (enkel dienst gynaecologie-materniteit): € 118,00 per dag 

1.2 Verblijfskosten daghospitalisatie

Onder voorwaarden, bepaald in de nationale overeenkomst tussen de verplegingsinrichtingen en de verzekeringsinstellingen, rekent het ziekenhuis verblijfskosten voor daghospitalisatie aan. Enkel een kamersupplement, onder dezelfde voorwaarden als hospitalisatie, wordt aangerekend.

2. Apotheek

2.1. Farmaceutische en parafarmaceutische producten: enkel de geneesmiddelen, deels of volledig ten laste van patiënt, worden in detail weergegeven.

2.2. Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen: worden gedetailleerd vermeld. Forfaitaire bedragen voor het gebruik van endoscopisch & viscerosynthese materiaal worden hier ook vermeld. Het ziekenhuis Oost-Limburg heeft een akkoord met een aantal ziekenfondsen afgesloten waardoor een aantal van de forfaits terugbetaald worden. Meer informatie over het gebruik van deze materialen kan u bekomen bij uw behandelende geneesheer en over de terugbetaling ervan bij uw ziekenfonds.

3. Medische en paramedische honoraria

3.1 Forfaitaire honoraria per opneming

Deze honoraria worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke geneesheer van de desbetreffende dienst. Het is dus best mogelijk dat de vermelde arts voor u onbekend is.

3.2 Honoraria

3.2.1 Honoraria waarvoor geen bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt.

3.2.2 Honoraria waarvoor een bedrag ten laste wordt gelegd van de patiënt: deze worden per specialisme en per verstrekker vermeld. In sommige gevallen, wanneer er geen contact is tussen patiënt en de zorgverstrekker (b.v. bij bloed-, urine- en weefselonderzoek), kan de arts voor u onbekend zijn.

3.2.3 Honoraria voor alle niet terugbetaalbare diagnostische en therapeutische verstrekkingen en honoraria volledig ten laste van patiënt.

3.2.4 Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen:KB 18.12.1996. Enkel voor patiënten zonder voorkeurtarief wordt € 16,40 aangerekend.

4. Andere leveringen

Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten , moedermelk, gipsbanden en ander gipsmateriaal vallen hieronder. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel voor de patiënt.

5. Diverse kosten

Deze kosten worden gedetailleerd vermeld op de factuur. Het zijn kosten waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien (bijvoorbeeld: telefoonkosten, rooming-in).
Een overzichtslijst van meest gevraagde goederen en diensten is beschikbaar aan het onthaal, bij de dienst opname of aan de inschrijvingen. U kan deze lijst daar steeds consulteren.

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over een factuur kan u steeds terecht bij de ‘dienst facturatie’ op tel. 089/32 19 50, via e-mail aan: facturatie@zol.be of via dit contactformulier. U kan ook terecht bij de debiteurenadministratie in lokaal A0.50, vlakbij de inschrijvingen. Dit van maandag tot vrijdag, steeds van 8 tot 17 uur.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg