Opnameverklaring

Met ingang van 1 september 2004 zijn de ziekenhuizen bij Koninklijk Besluit van 17 juni 2004 verplicht hun patiënten een verklaring te laten ondertekenen dat zij vooraf kennis namen van de kamertarieven en de financiële voorwaarden. Dit moet gebeuren op een voorgeschreven model dat zowel bij hospitalisatie als bij dagklinische behandelingen wordt voorgelegd.

Conform de opdrachtverklaring van Ziekenhuis Oost-Limburg wordt er veel belang gehecht aan een goede toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit wordt geconcretiseerd door toepassing van volgende principes die tevens typische kenmerken zijn van het Ziekenhuis Oost-Limburg:

  • Conventioneringsstatus: alle artsen in Ziekenhuis Oost-Limburg werken aan verbintenistarieven zowel voor gehospitaliseerde als voor ambulante patiënten. Dit zijn de officiële tarieven.
  • Er is geen supplement op een tweepersoonskamer, noch voor de arts, noch voor het ziekenhuis.
  • In een éénpersoonskamer kan er door de betrokken arts(en) maximaal 150% ereloon bijgevraagd worden.
  • Ziekenhuis Oost-Limburg heeft voor een 30-tal ingrepen prijsindicaties uitgewerkt. Deze prijsindicaties geven u een eerste idee van de kosten die u mag verwachten.

Ziekenhuis Oost-Limburg hanteerde reeds eerder een opnameverklaring, die aan de patiënt informatie geeft over de tarieven van de kamers en de dokterserelonen. De hoger vermelde elementen komen daarin ook expliciet aan bod.

Voor alle duidelijkheid wordt deze - ook na 1 september 2004 - als 'aanvullende' opnameverklaring aan de patiënt voorgelegd.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg