Patiëntveiligheid

Gezondheidszorg wordt elke dag complexer en meer specialistisch. Een kleine onoplettendheid of fout kan soms grote gevolgen hebben voor het resultaat van een behandeling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg doen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers heel wat inspanningen om uw verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken. Hierbij hebben we echter ook uw medewerking nodig. Als patiënt kan u immers ook een belangrijke bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid. We geven u hiervoor enkele tips en suggesties die u kan gebruiken in uw communicatie met uw arts en zorgverlener. Daarbij krijgt u een beter zicht op de initiatieven die u zelf kan nemen en op de informatie die de zorgverleners nodig hebben.

Medicatie

Breng een exact overzicht mee van de medicatie die u thuis inneemt. Ook de inname van geneeskrachtige kruiden (vb. Sint-Janskruid) en geneesmiddelen zonder voorschrift dienen gemeld te worden aan de behandelende arts. Meld eventuele medicatie-allergieën en volg tijdens uw behandeling goed op of u de juiste medicatie krijgt, indien u twijfelt: vraag het aan een verpleegkundige.

Identificatiebandje 

Als u opgenomen wordt, zal men u een identificatie-armbandje aandoen met o.a. uw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meldt onmiddellijk als deze niet juist zijn. We vragen dat u het armbandje blijft dragen totdat u het ziekenhuis verlaat.

Stel vragen

Vraag steeds uitleg aan uw arts of verpleegkundige als er u iets niet duidelijk is of als u zich ergens zorgen over maakt. Verwacht hierbij antwoorden die u ook echt begrijpt. Als u onzeker bent, kan u een familielid, vriend of vertrouwenspersoon vragen om mee aanwezig te zijn.

Wees betrokken bij uw behandeling

Informeer u zo goed mogelijk over uw conditie en behandeling en neem actief deel aan het nemen van beslissingen of het maken van keuzes. Zorg dat u weet wat de ingreep of de procedure die u moet ondergaan inhoudt en informeer u over mogelijke risico’s.

Ontslagprocedure

Vraag voldoende uitleg over uw verder behandelplan wanneer u het ziekenhuis verlaat. Moet u nog therapie volgen en hoe lang? Welke medicatie moet u nog nemen en hoe lang?

© 2018 Ziekenhuis Oost-Limburg