Oorzaken

Obesitas heeft meerdere oorzaken, die vaak gecombineerd voorkomen.

Biologische oorzaken

 • Verstoord metabolisme
 • Hormonale veranderingen
 • Erfelijke oorzaken
 • Aandoeningen die een invloed hebben op het voedings- en bewegingspatroon. Bvb. gewrichtspijn, dyspnoe, …

Psychologische oorzaken

 • Emotioneel eetgedrag (angst, stress, woede, …)
 • Eten uit verveling
 • Depressie

Sociale oorzaken

 • Verkeerde eetgewoontes
 • Gebrek aan lichaamsbeweging
 • Omgevingsfactoren

Medicatiegebruik als oorzaak

 • Corticosteroïden
 • Antidepressiva
 • Anti-epileptica
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Wim Bouckaert, Abdominale Heelkunde - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg