Zorg voor longkanker verbeteren door in te zetten op waardegedreven zorg: de eerste spiegelbijeenkomst

Zorg voor longkanker verbeteren door in te zetten op waardegedreven zorg: de eerste spiegelbijeenkomst
woensdag, 01 jun 2022

Ziekenhuis Oost-Limburg, AZ Delta en Universiteit Hasselt/LCRC zetten samen in op de verbetering van de kwaliteit van leven van de longkankerpatiënt, en dit door het organiseren van
een platform voor waardegedreven zorg (VBHC – value based health care). Hiertoe werd de ICHOM longkanker set (ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcomes Measurement) de voorbije maanden vertaald naar bruikbare KPI’s, en vervolgens gevisualiseerd via een Power BI dashboard. Een huzarenstuk dat enkel kon gerealiseerd worden dankzij de sterke ondersteuning van de informaticadiensten van de twee verschillende ziekenhuizen, gecoördineerd door een project manager van UHasselt/LCRC. De klinische uitkomsten en PROMS (patient reported outcome measures) die aan de basis liggen, worden afgeleid uit HiX, het elektronisch patiëntendossier van Chipsoft.

 

Donderdag 19 mei: de eerste spiegelbijeenkomst!

Een team van ZOL en AZ Delta artsen (dr. Ingel Demedts, dr. Maarten Criel, dr. Yannick Mandeville, dr. Ulrike Himpe, dr. Michiel Thomeer), een data manager (Jelle Bossuyt), een kwaliteitsmanager (Edith Guffens), een project manager (Katrien Wijnen) en een patiëntafgevaardigde (Peter Fels) hebben samen de KPI’s onderling vergeleken en de verschillen besproken. Een eerste uitwisseling van hoe de zorg door beide teams wordt aangepakt, was alvast leerrijk. Voorts neemt de spiegelgroep twee concrete verbeterpunten mee als huiswerk:

  • een daling van de opnametijd ten gevolge van een longoperatie;
  • het voorkomen van opnames van patiënten met gevorderde longkanker op de afdeling Intensieve Zorgen gedurende de laatste 30 dagen van hun leven.

De komende maanden worden de oorzaken in kaart gebracht en gaat de werkgroep ermee aan de slag. Het streefdoel is een verbetering van deze KPI’s tegen de tweede spiegelbijeenkomst.

Naast uitkomsten, worden ook proces en kost stapsgewijs in kaart gebracht. Zo wordt een waardegedreven zorgaanpak mogelijk en worden de eerste stappen gezet tot de oprichting van het Vlaams Oncologisch Platform, waarbij men onder meer wil aantonen dat verbetering van zorg ook tot een kostenreductie kan leiden.

 

Dit project loopt in samenwerking met ZOL, AZ Delta, Jessa Ziekenhuis, Universiteit Hasselt/LCRC, MSD, Roche Pharma, Roche Diagnostics en Möbius.

Meer info: dr. Michiel Thomeer (ZOL), dr. Ingel Demedts (AZ Delta), Katrien Wijnen (UHasselt/LCRC)

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg