ZOL ontheven van monstertaxaties

ZOL ontheven van monstertaxaties
woensdag, 28 nov 2018

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) kan opgelucht ademhalen. De monstertaxaties van respectievelijk 58 en 60 miljoen euro die de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor de aanslagjaren 2013 en 2014 van het ZOL eiste, moeten niet worden betaald. Dit heeft de BBI aan het ZOL laten weten. ‘We zijn zeer tevreden over deze uitkomst’ zeggen de bestuurders van het ZOL. ‘De claim legde een bom onder de werking van ons ziekenhuis. Deze bom is nu gelukkig ontmijnd.’  Het dispuut draaide over de wijze waarop de erelonen door het ziekenhuis aan de artsen uitbetaald worden.

 

In september 2016 ontving het ZOL een aanslag ten bedrage van 58 miljoen euro op basis van een groot aantal fiscale fiches die het ziekenhuis voor het jaar 2013 opstelde voor de honoraria uitbetaald aan haar artsen. ‘De uitbetalingen gebeurden aan zogenaamde maatschappen. Dit zijn de associaties waarin artsen zich verenigen’ zo verduidelijken Tom Arts en Erwin Bormans, respectievelijk voorzitter en CEO van het ZOL. ‘Voor de artsen waarvoor het honorarium niet aan henzelf maar aan een maatschap werd uitbetaald maakte het ZOL al jaren fiscale fiches op, op naam van deze maatschappen. Net zoals veel andere ziekenhuizen had het ZOL hierover zelfs een akkoord met de lokale fiscale administratie.’

 

Omdat deze maatschappen zelf geen rechtspersoonlijkheid hebben, aanvaardde de BBI deze fiches niet en werden deze uitbetalingen beschouwd als geheime commissielonen. Met een extra aanslag van 103% tot gevolg. Bovenop de belastingen dus die reeds betaald werden. Eind december 2016 kreeg het ZOL dan de effectieve aanslag in de bus voor een monsterbedrag van 58 miljoen euro.

 

‘Het ZOL tekende bezwaar aan tegen deze aanslag en de vordering werd in functie daarvan uitgesteld’ vervolgt Erwin Bormans. ‘Een jaar later deed zich dezelfde situatie voor, maar dit keer over het jaar 2014.  Opnieuw kregen we net voor kerst 2017 een aanslag - opnieuw omwille van zogenaamde geheime commissielonen - van 60 miljoen euro in de bus. Wederom dienden we bezwaar in.’

 

Samen met de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro - en tal van andere ziekenhuizen die bij de uitbetaling van de erelonen dezelfde werkwijze als het ZOL hanteerden - vroeg het ZOL dat de overheid instructies zou afvaardigen over hoe deze fiches dan wél opgesteld moeten worden.  In april van dit jaar volgde uiteindelijk een richtlijn via een gezamenlijke brief van de Fiscale administratie, de FOD volksgezondheid en het RIZIV. Op basis van deze richtlijnen werden er voor de jaren 2015 en 2016 aangepaste fiscale fiches opgesteld en voor 2017 definitieve fiches.

 

‘Ondertussen voerde de BBI diverse steekproeven uit om te verifiëren of de opgestelde fiches tot de nodige en juiste fiscale aangiftes door de betrokken artsen hebben geleid’ aldus Tom Arts. ‘Dat bleek het geval te zijn waarna nu dus het bericht volgde dat de 2 taxaties voor in totaal 118 miljoen euro vervallen.’

 

‘Voor het ZOL betekent dit een zeer grote opluchting omdat dergelijke claim een grote hypotheek zou leggen op onze toekomst en die van onze artsen, medewerkers en zelfs patiënten. We zijn dan ook zeer tevreden dat dit dossier nu van de baan is’ besluiten Tom Arts en Erwin Bormans.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg