ZOL en ZMK kiezen voor verregaande integratie

ZOL en ZMK kiezen voor verregaande integratie
dinsdag, 10 dec 2019

Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) en het ZOL werken naar een verregaande integratie toe met drie duidelijke doelstellingen voor ogen: topzorg garanderen in de regio Maasland en Oost-Limburg, de tewerkstelling in ZMK maximaal behouden en dit alles binnen een gezond en stabiel financieel kader.

De ziekenhuissector bevindt zich in een precaire situatie. Ieder jaar worden de middelen schaarser en neemt het aantal ziekenhuizen toe dat in Vlaanderen in de rode cijfers gaat. Vooral de kleinere ziekenhuizen krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Samenwerking tussen ziekenhuizen dringt zich meer en meer op en vanuit de overheid wordt opgeroepen om regionale netwerken te vormen.

Binnen dit kader werden recent de banden tussen ZMK en ZOL nauwer aangehaald met het oog op de intentie tot een integratie van ZMK in ZOL. Er werd verkend op welke manier de historisch goede samenwerking nog nauwer kon geformaliseerd worden. Met drie doelstellingen voor ogen: de patiënten van het Maasland en Oost-Limburg door een behoud van het medische aanbod van de best mogelijke zorgen blijven voorzien, ten tweede het streven naar een maximaal behoud van de tewerkstelling bij ZMK en als laatste dit alles binnen een gezond en stabiel financieel kader. 

Dit leidde tot de ondertekening van een groeperingsovereenkomst tussen ZMK en ZOL om in aanloop naar een verdere integratie tussen beide ziekenhuizen toch al op een zeer nauwe manier samen te werken op medisch en niet-medisch vlak. Het is de bedoeling dat binnen het jaar ZMK en ZOL zullen geïntegreerd zijn tot één ziekenhuis. Deze beweging moet zuurstof geven aan de verdere specialisatie en uitbouw van expertfuncties in de regio Maasland en Oost-Limburg waardoor de kwaliteit van de zorg en de medische behandelingen nog zal toenemen.

Deze overeenkomst past tevens in de ontwikkeling van de ziekenhuisnetwerken in België en zal een onderdeel zijn van een bredere samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg, samen met het Mariaziekenhuis Noordoost Limburg.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg