Overmatig alcoholgebruik: nieuw Zorgpad en Tournée Minérale

Overmatig alcoholgebruik: nieuw Zorgpad en Tournée Minérale
woensdag, 22 nov 2017

Riskant en overmatig alcoholgebruik blijft nog te vaak onder de radar. Daarom heeft het ZOL als eerste Limburgse ziekenhuis een Zorgpad alcohol ontwikkeld. Het Zorgpad alcohol is ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met alcoholproblemen in het ziekenhuis te optimaliseren. Dit door gesystematiseerde screening, sensibilisatie, educatie en het aanbieden van gespecialiseerde nazorg op maat.
Het Zorgpad wordt intussen reeds gebruikt op de diensten Psychiatrie, Gastro-enterologie en op de dienst Spoedgevallen. Het is de bedoeling om het Zorgpad in de toekomst ook op andere afdelingen uit te rollen.

Nauw aansluitend bij dit thema is Tournée Minérale, een initiatief van de Stichting tegen Kanker en de Druglijn. Tournée Minérale roept opnieuw op om tijdens de maand februari 2018 geen alcohol te drinken. Net zoals vorig jaar ondersteunt het ZOL dit initiatief.

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg