‘Internationale dag van het bedplassen': extra aandacht voor deze medische aandoening

‘Internationale dag van het bedplassen': extra aandacht voor deze medische aandoening
dinsdag, 25 mei 2021

Vandaag is het De ‘Internationale dag van het bedplassen'. Bedplassen is een vaak voorkomend medische aandoening die ernstige gevolgen kan hebben voor het gevoel van eigenwaarde, emotioneel welzijn en dagelijks functioneren van kinderen.
Met de Internationale Dag van het Bedplassen willen we de aandacht vestigen op het feit dat bedplassen behandeld kan en moet worden.

Dr. Elke Van Hoyweghen, pediater en kindernefrologe in ons ziekenhuis, begeleidt kinderen met plasproblemen: “Sinds kort kunnen patiëntjes met plasproblemen ook terecht bij een bekkenbodemtherapeut.
Een multidisciplinaire aanpak bij bedplassen biedt heel wat voordelen voor de kwaliteit van de zorg.”

Meer informatie over bedplassen: www.drogenachten.be
 

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg