Euthanasie in het ZOL kan nu ook door huisartsen uitgevoerd worden

Euthanasie in het ZOL kan nu ook door huisartsen uitgevoerd worden
maandag, 27 aug 2018

Een patiënt die opgenomen is in het ziekenhuis kan om euthanasie vragen. Indien voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden en zorgvuldigheidsvereisten komt hij of zij hiervoor in aanmerking. Maar er wordt niet altijd een arts gevonden om deze euthanasie uit te voeren. Soms is evenwel de huisarts bereid om de procedure op zich te nemen. Dit kan nu ook op een wettelijk correcte manier gebeuren. Sinds kort is er hiervoor een nieuwe regeling van kracht. Deze is het resultaat van gesprekken en een overeenkomst tussen huisartsen en de betrokken personen in het ZOL, onder toezicht en leiding van het Comité Medische Ethiek.
 

De voornaamste elementen van deze regeling zijn:

  • De patiënt is om een andere reden dan euthanasie opgenomen en vraagt tijdens zijn/haar verblijf om euthanasie.
  • Er wordt open gecommuniceerd. Dit betekent dat de naasten worden ingelicht dat er euthanasie zal uitgevoer  worden bij hun kennis/familielid. De familie niet informeren, kan enkel op basis van een grondige motivatie.
  • Het begrip ‘huisarts’ wordt breed geïnterpreteerd. Het kan gaan om: de huisarts van de patiënt, een aangeduide LEIF-arts, een andere arts (familielid….).
  • De huisarts is akkoord om de zorgvuldigheidscriteria toe te passen. Hij/zij krijgt hiervoor de ondersteuning van de diensten van het ZOL.
  • Er wordt een ad hoc, tijdelijke overeenkomst getekend tussen de hoofdarts - als gedelegeerde van de Raad van Bestuur – en de huisarts, zodat deze laatste op een wettelijke manier activiteiten in het ziekenhuis kan uitoefenen.
  • De euthanatica worden volgens hetzelfde schema gebruikt in het ZOL als buiten het ZOL.
     

Op deze manier hopen het ZOL en het Comité Medische Ethiek  zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de patiënt tijdens de laatste fase van zijn/haar leven.

© 2019 Ziekenhuis Oost-Limburg