Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

 Europese Dag van de Rechten van de Patiënt
maandag, 18 apr 2022

Op  maandag 18 april vieren we de Europese dag van de Rechten van de Patiënt haar 20ste verjaardag! Het respecteren van deze rechten maakt deel uit van een goede gezondheidsvoorziening.

Dit zijn de Rechten van de patiënt zoals ze in de Belgische wetgeving werden opgenomen:

  1. De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg
  2. Als patiënt kies je vrij je zorgverlener
  3. De zorgverlener geeft je duidelijke informatie
  4. Je hebt de vrijheid om al dan niet toe te stemmen in een voorgestelde behandeling
  5. Je kan van de zorgverlener de informatie krijgen of hij of zij verzekerd is en gemachtigd is zijn/haar beroep uit te oefenen
  6. Je kan rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met de mogelijkheid tot inzage of afschrift
  7. De zorgverlener respecteert jouw privacy
  8. Indien je van oordeel bent dat je patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn heb je recht om klacht neer te leggen bij de ombudsdienst.

Meer info over de rechten die je als patiënt hebt, vind je in de brochure "Rechten van de patiënt".

 

 

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg