Symposia en andere activiteiten

12.10.2019 - Symposium "Acute beroerte: hoe herkennen en (be)handelen"

 1. Dr. Nina De Klippel - Wat is een beroerte?
 2. Mevr. Anne Marie Knevels - patiëntgetuigenis
 3. Dr. Ludovic Ernon - Hoer herken je een stroke: FAST
 4. Prof. dr. Laetitia Yperzeele - Diagnose op afstand: Telemedicine
 5. Dr. Sam Van Boxstael - Opvang en triage in het ziekenhuis
 6. Dr. Sofie van Cauter - Inbreng van de radioloog
 7. Dr. Luc Stockx - Behandeling van een beroerte
 8. Dr. Maaiken Vander Plaetse - Wat na een beroerte?
 9. Dr. Geert Vanhooren - De organisatie van de beroertezorg in België

 

20.09.2014 - Symposium "Stralingshysterie"

 1. Dr. Van Steen - Laat je borsten zien: doen of niet? Resultaten screening
 2. Dr. Marchal - Risicopopulatie: wanneer moet je drie keer nadenken als je een onderzoek aanvraagt?
 3. Dr. Grieten - Mijn patiënt is mogelijk zwanger en heeft toch een radiologische opname gehad. Wat is mijn eerste boodschap naar de patiënt? Wat doe ik?
 4. Prof. dr. ir. Wim Deferme - Hoeveel straling krijg ik eigenlijk?
 5. Joris Nens - Medische straling
 6. Dr. Horvath - CT: is dat nog een verantwoord onderzoek?
 7. Prof. Dr. Vandevenne - Focus voor het volgende jaar: 3 indicaties toegelicht

 

21.09.2013 – Symposium "BBB: Beeldvorming bij de bejaarde bevolking"

 1. Dr. Marchal - Het afstervende brein
 2. Dr. Vandevenne - De toenijpende en afbrokkelende wervelkolom
 3. Dr. Velghe - Knie, schouder, heup: wat als alles begint te kraken?
 4. Dr. Verswijvel - Contrast of geen contrast: that’s the question
 5. Dr. Siemons - Hoesten en proesten: dyspnoe en hemoptoe
 6. Dr. Mertens - Bejaarden met buikpijn: beeldvorming op basis van een warrig verhaal
 7. Dr. Grieten - Bloedvaten op leeftijd: hypertensie en claudicatio
 8. Dr. Meeuwissen - Vallen ... en liefst niet breken

 

22.09.2012 - Symposium "Borstkanker. Familiaal belast? Wat nu?"

 1. RX richtlijnen voor screening bij familiale belasting
 2. Links risicoberekening

 

24.09.2011 - Symposium "Beeldvorming van het hart en de bloedvaten"

 1. Dr. David Verhaert - Cardiale MRI: klinische toepassingen
 2. Dr. Endry Willems - Cardio MRI: in de praktijk
 3. Dr. Hendrik Mertens - Niet invasieve angiografie
 4. Dr. Martijn Grieten - Cardio CT: techniek
 5. Ellen Gielen, PhD - Cardio CT: toelichting resultaten

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg