Permictionele opnamen (in combinatie met een 'I.V.U.' of een 'cystografie')

Definitie

Tijdens het wateren het radiologisch zichtbaar maken van de plasbuis. 

Verloop

U moet het  volledige onderlichaam ontbloten (privacy is voorzien)

Duur v/h onderzoek: ong. 10 min.

Nazorgen

Geen

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg