Arthrografie

Definitie

Radiologisch onderzoek van een gewricht en het gewrichtskapsel d.m.v. een inspuiting met contraststof en RX opnames.

Voorbereiding

U moet niet nuchter zijn.

Verloop

Het te onderzoeken lichaamsdeel moet vrij zijn van kleren en juwelen.
De radioloog spuit een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht via een kleine dunne naald.
Aansluitend op de rontgenopnamen wordt er een CT-scan of  een MRI-scan uitgevoerd om meer informatie over het gewricht te bekomen.  De keuze voor CT of MRI is reeds door de aanvragende arts vastgelegd doch kan afhankelijk van de waarneming tijdens het onderzoek nog gewijzigd worden.     

Duur van het onderzoek: ong. 30 min.

Nazorg/opmerkingen

Achteraf kan een lichte stijfheid van het gewricht optreden. Dit is echter van tijdelijke aard. Het gewricht mag tot 24 uur na het onderzoek niet belast worden om verdere letsels (ontwrichting) te voorkomen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg