Orbita (oogkas)

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Alle metalen voorwerpen kunnen:
  • aangetrokken worden
  • de beeldkwaliteit storen
  • opwarmen (brandwonden!)
 • Magneetkaarten worden onbruikbaar.
 • Elektronische apparaten kunnen ontregeld worden.

Vragenlijst MR 

Absolute contra-indicaties

 • Pacemaker
 • Inwendige defibrillator
 • Binnenoorimplantaat

Relatieve contra-indicaties

 • Aneurysmaclips
 • Metalen hartklep
 • Vena cava filter
 • Implantaten
 • Metaalsplinters
 • Insulinepomp
 • Porth-a-cath
 • Neurostimulator
 • Orthopedisch materiaal
 • Zwangerschap
 • Borstvoeding
 • Hartkwaal
 • Nierinsufficientie
 • Holters-telemetrie

Neem contact op met de dienst medische beeldvorming voor verdere informatie.

Voorbereiding van de patiënt

Alle voorwerpen van metaal of die metaal bevatten moeten vóór het onderzoek verwijderd worden. (vb. juwelen, spijkerbroek, bh,gsm...)
Bankkaarten verwijderen (worden onbruikbaar)
Make-up verwijderen (bevat soms kleine metaal partikels)

Voorbereiding

 • GEEN specifieke voorbereiding
 • Alleen nuchter in geval van sedatie (in slaap doen)
 • Prikken van infuus in onderhuidse ader van de arm voor eventuele injectie van contraststof (gadolinium); dit wordt beslist in overleg met de radioloog

Onderzoek

 • Gebeurt in rugligging, met hoofd in antenne (= vergelijkbaar met astronautenhelm)
 • Voor een goed onderzoek is het essentieel dat U zeer stil blijft liggen
 • Duur : ca 15 min
 • Eventueel toediening contraststof

Nazorg

 • Verwijderen van infuusnaald
 • Bijwerkingen van de contraststof (gadolinium) komen zelden voor
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Martijn Grieten, Medische beeldvorming - 2015

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg